Landschap

Grasachtige onkruiden [Perennial grasses]

Onkruiden zijn planten die op plaatsen groeien waar ze ongewenst zijn. In de teelt van gewassen zorgen onkruid, wereldwijd voor enorme oogstverliezen. Daarnaast kunnen onkruiden leiden tot kwaliteitsverlies van het eindproduct, de oogstwerkzaamheden belemmeren of onkruiden kunnen waardplant zijn voor ziekten en plagen. Op onbeteelde terreinen kan bijvoorbeeld brandgevaar een reden zijn om onkruiden te bestrijden.

Onkruiden zijn onder te verdelen in grasachtigen (monocotylen) en breedbladige onkruiden (dicotylen). Grasachtigen ofwel "eenzaadlobbigen", hebben per zaad één zaadlob (of "cotyl"). In de zaadlob zit het reservevoedsel opgeslagen die nodig is voor de kieming en eerste groei van de jonge plantjes.

We kennen eenjarige een meerjarige grassen. Eenjarige grassen overwinteren door middel van zaad dat na de bloei in de grond achterblijft. Ook zijn er ‘herfstkiemers’, die in het najaar kiemen en het voorjaar daarop bloeien. Meerjarige grassen kunnen overwinteren door middel van zaad, maar ook via ondergrondse delen als wortelstokken. Ook de vermeerdering kan via de ondergrondse delen plaatsvinden. Een voorbeeld hiervan is kweek.

In de landbouw is het gebruik van herbiciden is nog steeds de meest gebruikte manier om onkruiden te bestrijden. Maar er worden steeds meer technieken ontwikkeld om onkruiden op een niet chemische manier te bestrijden . De herbiciden zijn in te delen in bodem- en contactherbiciden. Bodemherbiciden voorkomen de kieming en ontwikkeling van grassen. Met contact herbiciden worden ontwikkelde bovenstaande grassen bestreden.

Voor de bestrijding van grassen, heeft BASF diverse middelen toegelaten: Butisan S , Focus Plus , Frontier Optima , Kezuro , Spectrum , Springbok , Stomp 400 SC , Tanaris , Toki en Wing P . Elk middel heeft zijn eigen spectrum aan grassen en toepassingsmoment die bestreden worden in de daarvoor toegelaten gewassen.

Top