BASF Agricultural Solutions | NL
Landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Stomp® 400 SC

Het bodemherbicide dat werkzaam is tegen éénjarige grasachtige en tweezaadlobbige onkruiden.

Het middel is goed werkzaam tegen duist, windhalm, straatgras en hanenpoot. Groene naaldaar en vingergrassen zijn minder gevoelig. Bijna alle belangrijke tweezaadlobbige akkeronkruiden zijn gevoelig met uitzondering van korenbloem, knopkruid, klein kruiskruid en wikkesoorten.

Voordelen

  • Bodemherbiciden voor een goede en brede basis
  • Veilig voor het gewas

Details

Productnaam Stomp® 400 SC
Formulering Suspensie concentraat
Werkzame stoffen 400 g/l Pendimethalin

Stomp 400 SC is een bodemherbicide met geringe contactwerking en is werkzaam tegen breedbladige onkruiden en eenjarige grassen. Het middel werkt systemisch en verstoord de celdeling en celstrekking van de onkruiden.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer in perceelsstroken die niet grenzen aan oppervlaktewater in de eerste 14 m van het gewas, gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij, gebruik wordt gemaakt van de volgende driftreducerende maatregelen:

- wintergraan, granen en peulvruchten: minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen + kantdop;

- bloembollen en bloemknollen (onbedekte teelt): minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen + kantdop;

- overige teelten: minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen.


Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer in perceelsstroken die grenzen aan oppervlaktewater in de eerste 14 m vanaf de insteek van de sloot gebruik wordt gemaakt van:

- driftarme spuitdoppen in de teelt van cichorei

- minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen in de teelt van raketblad;

- minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen in de overige teelten.


Voor de teelt van cichorei, raketblad, meekrap en asperge geldt bovendien dat op percelen die grenzen aan oppervlaktewater maximaal 1 toepassing per seizoen is toegestaan.

Bloembollen

Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 4,0 L/ha
Grasachtige onkruiden 4,0 L/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,6 l/ha
Grasachtige onkruiden 2,6 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha
Grasachtige onkruiden 2,0 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha
Grasachtige onkruiden 2,0 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,5 L/ha Voor opkomst van het gewas
Grasachtige onkruiden 2,5 L/ha Voor opkomst van het gewas
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha
Grasachtige onkruiden 2,0 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,5 -3,25 l/ha
Grasachtige onkruiden 2,5 -3,25 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha
Grasachtige onkruiden 2,0 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha
Grasachtige onkruiden 2,0 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 3,25 L/ha Voor opkomst van het gewas
Grasachtige onkruiden 3,25 L/ha Voor opkomst van het gewas
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha
Grasachtige onkruiden 2,0 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha
Grasachtige onkruiden 2,0 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 L/ha
Grasachtige onkruiden 2,0 L/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha
Grasachtige onkruiden 2,0 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha
Grasachtige onkruiden 2,0 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha
Grasachtige onkruiden 2,0 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha
Grasachtige onkruiden 2,0 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 L/ha Voor opkomst van het gewas
Grasachtige onkruiden 2,0 L/ha Voor opkomst van het gewas
Productnaam Stomp® 400 SC
Formulering Suspensie concentraat
Werkzame stoffen 400 g/l Pendimethalin

Stomp 400 SC is een bodemherbicide met geringe contactwerking en is werkzaam tegen breedbladige onkruiden en eenjarige grassen. Het middel werkt systemisch en verstoord de celdeling en celstrekking van de onkruiden.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer in perceelsstroken die niet grenzen aan oppervlaktewater in de eerste 14 m van het gewas, gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij, gebruik wordt gemaakt van de volgende driftreducerende maatregelen:

- wintergraan, granen en peulvruchten: minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen + kantdop;

- bloembollen en bloemknollen (onbedekte teelt): minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen + kantdop;

- overige teelten: minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen.


Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer in perceelsstroken die grenzen aan oppervlaktewater in de eerste 14 m vanaf de insteek van de sloot gebruik wordt gemaakt van:

- driftarme spuitdoppen in de teelt van cichorei

- minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen in de teelt van raketblad;

- minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen in de overige teelten.


Voor de teelt van cichorei, raketblad, meekrap en asperge geldt bovendien dat op percelen die grenzen aan oppervlaktewater maximaal 1 toepassing per seizoen is toegestaan.

Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 4,0 L/ha
Grasachtige onkruiden 4,0 L/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,6 l/ha
Grasachtige onkruiden 2,6 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha
Grasachtige onkruiden 2,0 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha
Grasachtige onkruiden 2,0 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,5 L/ha Voor opkomst van het gewas
Grasachtige onkruiden 2,5 L/ha Voor opkomst van het gewas
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha
Grasachtige onkruiden 2,0 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,5 -3,25 l/ha
Grasachtige onkruiden 2,5 -3,25 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha
Grasachtige onkruiden 2,0 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha
Grasachtige onkruiden 2,0 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 3,25 L/ha Voor opkomst van het gewas
Grasachtige onkruiden 3,25 L/ha Voor opkomst van het gewas
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha
Grasachtige onkruiden 2,0 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha
Grasachtige onkruiden 2,0 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 L/ha
Grasachtige onkruiden 2,0 L/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha
Grasachtige onkruiden 2,0 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha
Grasachtige onkruiden 2,0 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha
Grasachtige onkruiden 2,0 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha
Grasachtige onkruiden 2,0 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 L/ha Voor opkomst van het gewas
Grasachtige onkruiden 2,0 L/ha Voor opkomst van het gewas
 BASF Agro NL

BASF Agro NL

Top