BASF Agricultural Solutions | NL
Landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Kezuro®

Zekerheid vóór opkomst

Kezuro is het nieuwe herbicide voor suikerbieten. Door de optimale verhouding van metamitron en quinmerac heeft de teler hiermee de beschikking over een zeer effectief en breedwerkend bodemherbicide. Met een voor-opkomst toepassing van Kezuro wordt zo een zeer sterke basis gelegd voor de vervolg LDS-bespuitingen. Kezuro is toegelaten op zandgronden en in grondwaterbeschermingsgebieden.

Voordelen

  • Onmisbaar vóór opkomst bij extra hoge onkruiddruk
  • Effectievere vervolgbespuitingen
  • Optimale metamitron - quinmerac verhouding

Details

Productnaam Kezuro®
Formulering Suspensie concentraat
Werkzame stoffen 571 g/l Metamitron, 71 g/l Quinmerac

Suikerbieten

Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Breedbladige onkruiden
Productnaam Kezuro®
Formulering Suspensie concentraat
Werkzame stoffen 571 g/l Metamitron, 71 g/l Quinmerac
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Breedbladige onkruiden
Etikettekst Etiket Kezuro
Veiligheidsinformatieblad VIB Kezuro

Waarom Kezuro®?

Advies Kezuro

  • Kezuro toepassen vóór opkomst bietenplant op percelen met hoge onkruiddruk
  • Tijdens of kort na opkomst bietenplant: Kezuro aanvullen aan de LDS-mix
  • Frontier Optima toevoegen aan de LDS-mix vanaf 2 echte blaadjes bietenplant tegen nakiemend onkruid

Aandachtspunt

Ga zorgvuldig om met gewasbeschermingsmiddelen. Vanuit milieuoogpunt: maximaal 250 g/ha quinmerac per jaar op hetzelfde perceel ter bescherming grondwater.

 BASF Agro NL

BASF Agro NL

Top