BASF Agricultural Solutions | NL
Landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Spectrum® - Bodemherbicide in tulpen

Spectrum is een bodemherbicide dat voornamelijk via het coleoptiel van de grassen wordt opgenomen op het ogenblik dat het kiemplantje door de bovenste laag van de bodem dringt. Daarnaast wordt Spectrum opgenomen via de wortels van éénjarige grassen en breedbladige onkruiden.

Voordelen

  • Voor een brede basis
  • Bedrijfszeker: bij minder vocht nog goede werking
  • Ook voor opkomst

Details

Productnaam Spectrum®
Formulering Emulgeerbaar concentraat
Werkzame stoffen 720 g/l Dimethenamid-P

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing van het middel uitsluitend toegestaan indien gebruikt wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen.

Tulp

Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Breedbladigen onkruiden 1,4 l/ha Maximaal 1 toepassing per teeltcyclus
Breedbladige onkruiden 1,4 l/ha Maximaal 1 toepassing per teeltcyclus
Productnaam Spectrum®
Formulering Emulgeerbaar concentraat
Werkzame stoffen 720 g/l Dimethenamid-P

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing van het middel uitsluitend toegestaan indien gebruikt wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen.

Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Breedbladigen onkruiden 1,4 l/ha Maximaal 1 toepassing per teeltcyclus
Breedbladige onkruiden 1,4 l/ha Maximaal 1 toepassing per teeltcyclus
Etikettekst Etiket Spectrum
Veiligheidsinformatieblad VIB Spectrum
Downloads Info 356 Spectrum
 BASF Agro NL

BASF Agro NL

Top