BASF Agricultural Solutions | NL
Landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Butisan® S - breed werkend bodemherbicide

Het product is geformuleerd als suspencie concentraat (SC). Butisan S is een herbicide dat zijn beste werking heeft als het wordt toegepast op een gesloten, fijnkruimelige en vochtige grond. Het middel wordt via de bodem door de wortels van de onkruiden opgenomen.

Voordelen

  • Breed werkende bodemherbicide
  • Uitstekende duurwerking
  • Geen contactwerking op bovenstaande onkruiden

Details

Productnaam Butisan® S
Formulering Suspensie concentraat
Werkzame stoffen 500.0 g/l Metazachloor
Remarks

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

Breedwerkend bodemherbicide zonder contactwerking dat via de wortel wordt opgenomen, ook triazineresistente onkruiden zijn gevoelig.

Het is verboden dit middel in grondwaterbeschermingsgebieden, als aangewezen op basis van de wet milieubeheer, daaronder niet begrepen de gebieden waarbinnen uitsluitend fysische bodemaantastingen zoals grondboringen zijn verboden, te gebruiken.

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik gemaakt wordt van 90% driftreducerende doppen in een strook van 14 meter langs deze watergang.

Bloemkool

Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha 1 keer per teeltcyclus
Grasachtige onkruiden
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha 1 keer per teeltcyclus
Grasachtige onkruiden
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha 1 per 12 maanden
Grasachtige onkruiden
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha 1 keer per teeltcyclus
Grasachtige onkruiden
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha 1 per teeltcyclus
Grasachtige onkruiden
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Breedbladigen onkruiden 1,0 - 2,0 l/ha 1-2 per teeltcyclys
Grasachtige onkruiden
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha 1 keer per teeltcyclus
Grasachtige onkruiden
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha 1 per 12 maanden
Grasachtige onkruiden
Productnaam Butisan® S
Formulering Suspensie concentraat
Werkzame stoffen 500.0 g/l Metazachloor
Remarks

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

Breedwerkend bodemherbicide zonder contactwerking dat via de wortel wordt opgenomen, ook triazineresistente onkruiden zijn gevoelig.

Het is verboden dit middel in grondwaterbeschermingsgebieden, als aangewezen op basis van de wet milieubeheer, daaronder niet begrepen de gebieden waarbinnen uitsluitend fysische bodemaantastingen zoals grondboringen zijn verboden, te gebruiken.

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik gemaakt wordt van 90% driftreducerende doppen in een strook van 14 meter langs deze watergang.

Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha 1 keer per teeltcyclus
Grasachtige onkruiden
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha 1 keer per teeltcyclus
Grasachtige onkruiden
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha 1 per 12 maanden
Grasachtige onkruiden
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha 1 keer per teeltcyclus
Grasachtige onkruiden
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha 1 per teeltcyclus
Grasachtige onkruiden
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Breedbladigen onkruiden 1,0 - 2,0 l/ha 1-2 per teeltcyclys
Grasachtige onkruiden
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha 1 keer per teeltcyclus
Grasachtige onkruiden
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha 1 per 12 maanden
Grasachtige onkruiden
Etikettekst Etiket Butisan S
Veiligheidsinformatieblad VIB Butisan S
 BASF Agro NL

BASF Agro NL

Top