Landschap

Welkom bij BASF Agricultural Solutions | NL

Landbouw is van fundamenteel belang om voldoende gezond en betaalbaar voedsel te produceren voor een snel groeiende wereldbevolking en tegelijkertijd de milieueffecten te verminderen.

Door samen te werken met partners en landbouwdeskundigen en door duurzaamheidscriteria te integreren in alle bedrijfsbeslissingen, helpen wij boeren en tuinders om een positieve impact te creëren op duurzame landbouw. Lees meer...

 BASF Agro NL

BASF Agro NL

Per 2023 is er een nieuwe STORL regeling voor het inleveren van lege verpakkingen gewasbeschermingsproducten.

Onze gewasbulletins zijn ook online te bekijken. Dit geldt voor al onze bulletins akkerbouw, fruit, bollen & glastuinbouw. Elke keer als er een nieuw bulletin uitkomt zal deze ook online komen te staan.

De toelatinghouders van gewasbeschermings-middelen, aangesloten bij CropLife NL stellen de gebruiksvoorschriften en aanbevelingen van hun producten voortaan ook elektronisch beschikbaar. Via de gratis app met de naam Agro E-label kunnen barcodes op de verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen worden gescand en kunnen de gebruiksvoorschriften worden ingezien.

Top