BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

1,4SIGHT® - Laat ze in rust

Kiemrustverlenger

Het product 1,4SIGHT sluit het beste aan bij de wensen van de aardappelteler. Want 1,4SIGHT is geen kiemremmer maar een kiemrustverlenger! Het aangrijpingspunt van 1,4SIGHT ligt vroeg in het kiemproces. Het is hiermee een uniek product. De meeste interne processen die voorafgaan aan het uitgroeien van de kiem komen daardoor niet op gang.

Voordelen

  • Uitstekende kiemregulator
  • Minimale bewaarverliezen
  • Behoud hardheid en smaak
  • Minder drukplekken, ventilatie-uren en koelkosten
  • Geen schilbrand

Details

Productnaam 1,4SIGHT®
Formulering Heet vernevelbaar concentraat
Werkzame stoffen 98 % Dimethylnaftaleen

Consumptieaardappelen

Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Kiemrustverlenging 20 ml / 1000 kg
Productnaam 1,4SIGHT®
Formulering Heet vernevelbaar concentraat
Werkzame stoffen 98 % Dimethylnaftaleen
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Kiemrustverlenging 20 ml / 1000 kg

Waarom 1,4SIGHT®?

Let op

2 juni 2020

Het gebruik van 1,4SIGHT in het ras Melody is niet langer uitgesloten. In het bewaarseizoen 2018/2019 hebben knollen van de rassen Mozart en Melody vaatbundelverkleuring vertoond. Deze vaatbundelverkleuring is in voorgaande jaren nooit waargenomen bij kiemregulatie met 1,4SIGHT. In bewaarseizoen 2019/2020 heeft het HLB uitvoerig onderzoek uitgevoerd naar deze vaatbundelverkleuring. In het onderzoek van HLB blijkt 1,4SIGHT geen vaatbundelverkleuring te veroorzaken in Melody. Op grond van dit onderzoek zijn er geen redenen om het ras Melody van behandeling met 1,4SIGHT nog langer uit te sluiten, mits de adviezen van BASF in acht worden genomen zoals in de bewaarhandleiding staan vermeld. Bij het ras Mozart is uitgebreider onderzoek noodzakelijk en daarom wordt het toepassen van 1,4SIGHT in het ras Mozart voorlopig nog ontraden.

Toepassing

De kiemrustverlenger 1,4SIGHT kan al enkele dagen na inschuren worden toegepast, mits de aardappel droog is. Het middel dient met vernevelapparatuur in gasfase te worden gebracht. De toepassing kan met een interval van 5-6 weken worden herhaald. De dosering is 20 ml/ton per toepassing. Het advies is om de bewaring 48 uur gesloten te houden met geregeld interne ventilatie.

Instructiefilm 1,4SIGHT

Werkzame stof

De werkzame stof (1,4DiMethylNaphtalene) komt van nature al voor in de aardappel en is belangrijk bij de kiemrustfase. Door deze stof op niveau te houden, wordt voorkomen dat het kiemproces in de aardappel op gang komt. Klik hier voor de bewaarhandleiding van 1,4SIGHT.

1,4SIGHT, de aandachtspunten op een rij

1. 1,4SIGHT wordt in gasfase toegepast

2. De bewaring moet minimaal 40% gevuld zijn met aardappelen

3. Start zodra de aardappelen droog zijn

4. Pas het middel van buitenaf toe in de bewaring

5. Temperatuur in bewaring en koelgang moet minimaal 5°C zijn

6. Blijf tijdens het toepassen rustig intern ventileren

7. Ventileer na toepassingen 2 tot 3 keer per dag kort intern

8. Houd de bewaring na toepassing 48 uur gesloten

9. Voorkom overmatig ventileren na toepassen

10. Schakel permanente CO2 afzuiging uit

Video's 1,4SIGHT

 BASF Agro NL

BASF Agro NL

Top