1,4SIGHT® - Laat ze in rust

Kiemrustverlenger

Het product 1,4SIGHT sluit het beste aan bij de wensen van de aardappelteler. Want 1,4SIGHT is geen kiemremmer maar een kiemrustverlenger! Het aangrijpingspunt van 1,4SIGHT ligt vroeg in het kiemproces. Het is hiermee een uniek product. De meeste interne processen die voorafgaan aan het uitgroeien van de kiem komen daardoor niet op gang.

1,4SIGHT® - Laat ze in rust

Kiemrustverlenger

Het product 1,4SIGHT sluit het beste aan bij de wensen van de aardappelteler. Want 1,4SIGHT is geen kiemremmer maar een kiemrustverlenger! Het aangrijpingspunt van 1,4SIGHT ligt vroeg in het kiemproces. Het is hiermee een uniek product. De meeste interne processen die voorafgaan aan het uitgroeien van de kiem komen daardoor niet op gang.


Voordelen

  • Uitstekende kiemregulator
  • Minimale bewaarverliezen
  • Behoud hardheid en smaak
  • Minder drukplekken, ventilatie-uren en koelkosten
  • Geen schilbrand

Details

Algemene informatie

Productnaam 1,4SIGHT®
Formulering Heet vernevelbaar concentraat
Werkzame stoffen 98 % Dimethylnaftaleen

Algemene informatie

Productnaam 1,4SIGHT®
Formulering Heet vernevelbaar concentraat
Werkzame stoffen 98 % Dimethylnaftaleen

Waarom 1,4SIGHT®?

Let op

1 oktober 2021

Het toepassen van 1,4SIGHT in het ras Mozart wordt voorlopig nog ontraden. Ook dient tijdens de aardappelbewaring condensatie te worden voorkomen. Dit betekent dat vlak voor, tijdens en vlak na het vernevelen van 1,4SIGHT, druppelvorming of aanslag op de aardappelen en onderdelen van de bewaarplaats dient te worden vermeden. Let op 1,4SIGHT is alleen toegelaten in consumptie-aardappelen. Voorkom contaminatie in andere opgeslagen gewassen. Indien nodig raadpleeg uw adviseur of contactpersoon van BASF voor meer informatie.

Toepassing

De kiemrustverlenger 1,4SIGHT kan al enkele dagen na inschuren worden toegepast, mits de aardappel droog is. Het middel dient met vernevelapparatuur in gasfase te worden gebracht. De toepassing kan met een interval van 5-6 weken worden herhaald. De dosering is 20 ml/ton per toepassing. Het advies is om de bewaring 48 uur gesloten te houden met geregeld interne ventilatie.

10 toepassingstips 1,4SIGHT

1. 1,4SIGHT wordt in gasfase toegepast

2. De bewaring moet minimaal 40% gevuld zijn met aardappelen

3. Start zodra de aardappelen droog zijn

4. Temperatuur in bewaring en koelgang moet minimaal 5°C zijn

5. Blijf tijdens het toepassen rustig intern ventileren

6. Ventileer na toepassingen 2 tot 3 keer per dag kort intern

7. Houd de bewaring na toepassing 48 uur gesloten

8. Voorkom overmatig (extern) ventileren na toepassen

9. Schakel permanente CO2 afzuiging uit

10. Voorkom condensatie van 1,4SIGHT in de bewaring

Video's 1,4SIGHT

De werkzame stof (1,4DiMethylNaphtalene) komt van nature al voor in de aardappel en is belangrijk bij de kiemrustfase. Door deze stof op niveau te houden, wordt voorkomen dat het kiemproces in de aardappel op gang komt.

Top