Diadem® de kroon op het werk

Het Ctgb meldt een nieuwe toelating: Diadem in bieten.

Het fungicide Diadem is een kant- en klare combinatie van de moleculen Revysol en Xemium. Dit laatste molecuul valt onder de SDHI groep. Deze stof is hiermee uniek voor de bietenteelt en levert een belangrijke bijdrage in het voorkomen van resistenties tegen middelen. Diadem heeft zich bewezen in langjarige veldproeven en in andere landen in de praktijk waar sprake was van hoge infectiedruk van cercospora. Diadem is tevens toegelaten in een groot aantal graangewassen.

Diadem® de kroon op het werk

Het Ctgb meldt een nieuwe toelating: Diadem in bieten.

Het fungicide Diadem is een kant- en klare combinatie van de moleculen Revysol en Xemium. Dit laatste molecuul valt onder de SDHI groep. Deze stof is hiermee uniek voor de bietenteelt en levert een belangrijke bijdrage in het voorkomen van resistenties tegen middelen. Diadem heeft zich bewezen in langjarige veldproeven en in andere landen in de praktijk waar sprake was van hoge infectiedruk van cercospora. Diadem is tevens toegelaten in een groot aantal graangewassen.


Voordelen

  • Effectief tegen alle bladschimmels in suikerbieten en voederbieten
  • Effectief tegen veel bladschimmels in granen
  • Ingebouwd resistentie management door de combinatie van Revysol en Xemium
  • Extra lange duurwerking
  • Vloeibaar en gemakkelijk in gebruik
  • Fungicide dat voldoet aan de strengste toelatingseisen
  • Snelle opname en goed regenvast
  • Effectief onder wisselende omstandigheden

Details

Algemene informatie

Productnaam Diadem®
Formulering Emulgeerbaar concentraat
Werkzame stoffen Mefentrifluconazool, Fluxapyroxad

Algemene informatie

Productnaam Diadem®
Formulering Emulgeerbaar concentraat
Werkzame stoffen Mefentrifluconazool, Fluxapyroxad

Waarom Diadem®?

Nieuw molecuul voor suikerbieten

In 2020 werden in Nederland de eerste producten op basis van Revysol in de graanteelt toegelaten. U heeft hier vast al van gehoord of al toegepast in de praktijk! Met Diadem brengt BASF wederom een Revysol houdend product op de markt. Echter Diadem bevat ook de stof Xemium. Deze unieke stof is de eerste SDHI toegelaten voor de bietenteelt. Dat is mooi nieuws voor de telers van suikerbieten. Hiermee is hun gereedschapskist weer aangevuld en zijn de mogelijkheden voor goed resistentiemanagement aanzienlijk toegenomen.

Diadem in bieten

Diadem is effectief tegen de meest voorkomende bladschimmels zoals, cercospora, ramularia, roest, meeldauw en stemphylium. In meerjarige proeven is dit vastgesteld. Daarmee is het middel een welkome aanvulling voor de bietenteelt. Het fungicide mag 2 keer worden toegepast en het advies is preventief te starten met Diadem in het schema.

Diadem proefresultaten

Om de effectiviteit van bietenfungiciden te onderzoeken heeft BASF in de periode 2022 - 2023 op meerdere locaties proeven uitgevoerd. In diverse bietenrassen zijn onder druk van o.a. cercospora afwisselschema's toegepast om zo de effectiviteit van een fungicide te toetsen. Het nieuwe fungicide Diadem blijkt zeer effectief te zijn en levert in een schema gemiddeld een hogere suikeropbrengst op ten op zichte van de marktreferentie.

Diadem in granen

Diadem is effectief op de meest voorkomende graanschimmels zoals, septoria, meeldauw, netvlekken, gele- en bruine roest. In meerjarig proeven en praktijk in andere lande is dit vastgesteld. Het fungicide mag 2 keer worden toegepast.

Top