Landschap

STORL - Vernieuwde regeling voor inleveren lege verpakkingen gewasbeschermingsproducten

BASF vindt een goed geregelde afvoer van lege verpakkingen van de geleverde producten belangrijk. Goed nieuws dus dat er onder STORL een nieuwe regeling is opgezet die het makkelijker maakt om de lege verpakkingen van gewasbeschermingsproducten af te (laten) voeren.

Vernieuwde regeling in het kort.

Vanaf dit jaar kunnen telers lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen en andere gewasverzorgingsproducten op laten halen op het bedrijf. Met andere gewasverzorgingsproducten worden bijvoorbeeld verpakkingen van (blad)meststoffen, biostimulanten en hulpstoffen bedoeld.

In eerste instantie is de vernieuwde regeling bedoeld voor schone en droge plastic verpakkingen. Deze verpakkingen zijn voorzien van het STORL-logo ‘BEDRIJFSAFVAL’.

  • Bestel verzamelzakken, voorzien van het STORL-logo (400 liter) bij uw distributeur. Deze zijn voor enkele euro’s te verkrijgen.
  • Vul deze met alléén droge goed schoon gespoelde cans, zonder de doppen. De doppen zijn van een ander soort plastic. Ze mogen niet in de zak maar kunnen na het schoonspoelen mee met het bedrijfsafval.
  • De eerste inzamelingsacties hebben plaatsgevonden. In de loop van 2023 wordt dit uitgebreid naar alle regio’s. Informatie over inzamelingsacties in uw regio zijn te vinden op de STORL-website https://www.storl.nl/inzameloverzicht-2023 . Bewaar in de tussentijd de zakken schoon en droog.

Resten, restanten en niet-schoon-spoelbare verpakkingen blijft gelden dat deze als klein chemisch afval (KCA) moeten worden afgevoerd. Vanaf 2024 is de planning dat dit ook gecentraliseerd wordt verzameld en naar een afvalverwerker wordt gebracht.

Meer informatie over STORL leest u op de website van CroplifeNL of op de website van Stichting STORL

STORL regeling voor lege verpakkingen en restanten

Om lege verpakkingen en restanten van gewasbeschermingsmiddelen op een verantwoorde af te voeren, is in 1988 de STORL regeling ingevoerd. De regeling hield in dat telers en loonwerkers resten, waarvan de verpakking was voorzien van een STORL-logo, kosteloos konden inleveren bij de milieustraat van hun gemeente. De milieustraten konden hiervoor een vergoeding per kilogram aanvragen bij de stichting STORL. Verder waren er van tijd tot tijd zogeheten 'Bezem door de kast acties'. Speciale inzamelacties, meestal georganiseerd door het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en voor een deel ook gefinancierd via STORL.

Financiering

Financiers van de STORL-regeling zijn o.a. de deelnemers van CropLife NL en diverse andere niet bij Croplife NL aangesloten bedrijven. Croplife NL is de Nederlandse vereniging van gewasbeschermingsfabrikanten.

Waarom vernieuwde regeling

De laatste paar jaar werkte de regeling steeds minder goed doordat de gemeentelijke milieustraten geen zorgplicht meer hebben voor bedrijfsafval. Dat heeft tot gevolg dat nog slechts een handvol milieustraten restanten van telers en loonwerkers aannam.

Daarnaast geldt sinds 1 januari 2023 de zogeheten Uitgebreide Producenten-verantwoordelijkheid, kortweg UPV. Die houdt in dat producenten ervoor moeten zorgen dat de verpakkingen van hun producten op een duurzame wijze worden hergebruikt of gerecycled.

Top