Landschap

Trips [Thrips sp.]

Kenmerken

Tripsen bevinden zich op de gehele plant. Maar ze hebben een sterke voorkeur voor bloemknoppen en groeipunten. Tijdens de levenscyclus doorloopt trips zes stadia; ei, larve 1, larve 2, voorpop, pop en volwassenstadium. De verpopping vindt zowel plaats in het gewas als bovenin grond. De ontwikkelingscyclus van trips is sterk afhankelijk van de temperatuur en kan heel kort zijn. Bij een temperatuur van 30°C is deze slechts 11 dagen! Bij een temperatuur lager dan 10°C vind er geen ontwikkeling meer plaats.

Schade in veel gewassen

Trips kan in veel gewassen schade veroorzaken in zowel binnen- als buitenteelten. Een van de meest voorkomende soorten is Californische trips (Frankliniella occidentalis) die veel schade kan veroorzaken in bijvoorbeeld chrysanten. Een andere veel voorkomende soort is de tabakstrips (Thrips tabaci) die in uien een ware plaag kan zijn.

Er zijn ook minder bekende tripsen zoals de Thrips simplex die schade veroorzaakt in gladiolen.

Of Echinotrips americanus en Thrips fuscipennis (rozentrips). Deze tripssoorten behoren allemaal tot de familie Thripidae en worden ook wel onweersvliegjes genoemd.

Hoe tripsen te bestrijden?

Omdat tripsen zich graag verschuilen in bloemknoppen, bladschedes en groeipunten zijn ze lastig te bestrijden. Zeker als de tripsen voor een goed effect geraakt moeten worden. Tripsen kunnen uitstekend biologsich bestreden door bespuitingen uit te voeren met Oikos of Velifer of de inzet van Nemasys F . De toepassing van de insectenparasitaire aaltjes Nemasys F is specifiek. Laat u goed adviseren voor gebruik. Met de juiste inzet van Nemasys F wordt de trips niet alleen in het gewas bestreden, maar ook de poppen in de grond worden aangepakt waardoor de druk later wordt gereduceerd. Een andere mogelijkheid is de inzet van Sumicidin Super of Sumi-alpha . Lees het etiket om te bepalen welke middelen in welke gewassen gebruikt mogen worden.

Top