BASF Agricultural Solutions | NL
Landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Sumicidin® Super - meest stabiele pyrethroide onder glas.

Sumicidin Super is een insecticide uit de groep van de synthetische pyrethoiden. De werkzame stof esfenvaleraat (25 g/l) is geformuleerd als een emulsie concentraat (EC). Sumicidin Super heeft een brede toelating in de agrarische sector.

Voordelen

  • Breedwerkend insecticide
  • Contact- en maagwerking
  • Werkt bij lage en hoge temperaturen
  • Zacht voor het gewas

Details

Productnaam Sumicidin® Super
Formulering Vloeistof
Werkzame stoffen 25.0 gr/ltr Esfenvaleraat

Aardappelen

Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladluis (zuigschade)
Coloradokever (larven)
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Rupsen 0,45 liter per ha.
Trips 0,2 liter per ha.
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladluis 0,4 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladrollers
Rupsen 0,2 liter per ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladrandkever 0,2 l/ha
Trips 0,2 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladluis 0,2 liter per ha.
Coloradokever (larven) 0,2 liter per ha.
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Vliegen en muggen (bibio sp) 0,3 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladrandkever 0,2 liter per ha
Trips 0,2 liter per ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Vliegen en muggen (bibio sp)
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladluis 0,2 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Vliegen en muggen (bibio sp)
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladrollers
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladluis 0,2 liter per ha.
Bladluis (aardappelbladrolvirus) 0,2 liter per ha.
Bladluis (Yn-virus) 0,2 liter per ha.
Coloradokever (larven) 0,2 liter per ha.
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
(Kas)witte vlieg 50 ml per 100 liter water
Bladluis (Yn-virus) 50 ml per 100 liter water
Mineervlieg 1,0 l/ha
Rupsen 50 ml per 100 liter water
Trips 50 ml per 100 liter water
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Trips 0,2 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Rupsen 0,2 liter per ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Trips 0,2 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladluis 0,2 liter per ha.
Coloradokever (larven) 0,2 liter per ha.
Productnaam Sumicidin® Super
Formulering Vloeistof
Werkzame stoffen 25.0 gr/ltr Esfenvaleraat
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladluis (zuigschade)
Coloradokever (larven)
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Rupsen 0,45 liter per ha.
Trips 0,2 liter per ha.
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladluis 0,4 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladrollers
Rupsen 0,2 liter per ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladrandkever 0,2 l/ha
Trips 0,2 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladluis 0,2 liter per ha.
Coloradokever (larven) 0,2 liter per ha.
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Vliegen en muggen (bibio sp) 0,3 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladrandkever 0,2 liter per ha
Trips 0,2 liter per ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Vliegen en muggen (bibio sp)
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladluis 0,2 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Vliegen en muggen (bibio sp)
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladrollers
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladluis 0,2 liter per ha.
Bladluis (aardappelbladrolvirus) 0,2 liter per ha.
Bladluis (Yn-virus) 0,2 liter per ha.
Coloradokever (larven) 0,2 liter per ha.
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
(Kas)witte vlieg 50 ml per 100 liter water
Bladluis (Yn-virus) 50 ml per 100 liter water
Mineervlieg 1,0 l/ha
Rupsen 50 ml per 100 liter water
Trips 50 ml per 100 liter water
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Trips 0,2 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Rupsen 0,2 liter per ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Trips 0,2 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladluis 0,2 liter per ha.
Coloradokever (larven) 0,2 liter per ha.

Waarom Sumicidin® Super?

Waarom virusbestrijding in pootaardappelen?

De afgelopen decennia heeft de pootaardappelteelt veel verandering doorgemaakt. De virusdruk is daardoor toegenomen. Onomstotelijk staat vast dat de werking van Sumicidin Super in combinatie met minerale olie op gelijk niveau is gebleven. BASF heeft afgelopen 15 jaar deze werking elk seizoen laten testen door onafhankelijke onderzoeksinstellingen in Nederland. Onder hoge virusdruk behaalt deze combinatie gemiddeld 70% reductie van Yn virus. Ook in de 2020 resultaten wijken de veldresultaten niet af van de effectiviteitslijn van de afgelopen jaren. Kortom het advies Sumicidin Super in combinatie met minerale olie blijft de basis voor een adequate virusbestrijding. Het is verstandig om hier af en toe een luisdoder aan toe voegen om een bestaande luizenpopulatie op te ruimen

Advies: Sumicidin Super 0,2 l/ha i.c.m. minerale olie

  • Beste repellent-werking
  • Minst gevoelig voor weersomstandigheden
  • Toepasbaar in alle gewasstadia
  • Ook repellent-werking op resistente luizen

Sumicidin Super in pootaardappelen blijft een vaste waarde. De betrouwbare werking van Sumicidin Super als het gaat om het verminderen van de overdracht van non-persistente virussen als het Yn-virus werd ook in 2020 in onafhankelijk onderzoek aangetoond.

Onderzoek aardappel virusreductie Zwaagdijk

In 2020 heeft Proeftuin Zwaagdijk twee virusproeven uitgevoerd in aardappelen.

In proef A was het object onbehandeld 70,2% aangetast met Yn virus. In proef B was het object onbehandeld 15,0% aangetast met Yn virus.

Gemiddeld geeft Sumicidin Super solo in deze proef ruim 50% virusreductie. Het advies Sumicidin Super met Olie-H geeft ruim 74% virusreductie. Het object Sumicidin Super met Olie-H en luisdoders geeft bijna 83% virusreductie.

 BASF Agro NL

BASF Agro NL

Top