Landschap

Tabakstrips [Thrips tabaci]

Het is een groot probleeminsect in veel gewassen onder glas. De meest voorkomende soorten zijn de californische trips (Frankliniella occidentalis) en de tabakstrips (Thrips tabaci). Daarnaast komen ook andere schadelijke tripsen voor zoals Echinotrips americanus en Thrips fuscipennis (rozentrips). Deze tripssoorten behoren allemaal tot de familie Thripidae en worden ook wel onweersvliegjes genoemd.

Kenmerken trips

De tripsen bevinden zich op de gehele plant, maar hebben een sterke voorkeur voor bloemknoppen en groeipunten. Tijdens de levenscyclus doorloopt trips zes stadia; ei, larve 1, larve 2, voorpop, pop en volwassenstadium. De verpopping vindt zowel plaats in het gewas als op de grond. De ontwikkeling van trips is voornamelijk afhankelijk van de temperatuur, maar kan heel kort zijn. Bij een temperatuur van 30°C is deze het snelst, van ei-ei slechts 11 dagen! Bij een temperatuur lager dan 10°C vind er geen ontwikkeling meer plaats.

Schade trips

Tripsen voeden zich door plantencellen aan te prikken en leeg te zuigen. Op de aangetaste plantendelen ontstaan zilverkleurige langwerpige vlekken, met zwarte puntjes tussen de vlekken. Door zuigschade ontstaan ernstige vergroeiingen en misvormingen aan bladeren, groeipunten, knoppen, vruchten en bloemen. Daarnaast kunnen zowel larven als volwassen tripsen virusinfecties overbrengen. Zorg dat u op tijd begint met de trips bestrijden om onnodige schade en verlies van uw gewas tegen te gaan.

Top