Landschap

Product Stewardship

BASF hecht sterke waarde aan verantwoordelijk en ethisch gebruik van onze gewasbeschermingsmiddelen gedurende de hele levenscyclus van het product – vanaf onderzoek en ontwikkeling, het juiste gebruik tot en met de verwerking van resten en leeg verpakkingsmateriaal.

Product Stewardship

Onze visie:

  • Wij zijn toegewijd aan een duurzame ontwikkeling en stellen de hoogste eisen aan onze Product Stewardship.

Onze missie:

  • Wij stimuleren en ondersteunen verantwoordelijk en veilig gebruik van onze gewasbeschermingsmiddelen.
  • Wij ondersteunen de inzet van gewasbeschermingsmiddelen in duurzame landbouw, wereldwijd.

Overal ter wereld, ongeacht de regio of in welke functie, staan wij verenigd achter één doel: een concrete en zinvolle bijdrage leveren aan een duurzame landbouw.

Geïntegreerde gewasbescherming (IPM)

Geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest Management - IPM) is een totaalaanpak voor duurzame land- en tuinbouw, gericht op het beheersen van ziekten, plagen en onkruiden. Bij IPM gebeurt dit door het combineren van teelttechnische, mechanische, biologische en chemische methoden. Daarbij wordt rekening gehouden met kosten, het milieu en de gezondheid van de mens. Gewasbeschermingsmiddelen worden hierbij op een verantwoorde wijze ingezet.

Easyconnect

Easyconnect is een nieuw gesloten vulsysteem (Closed Transfer System) voor gewasbeschermingsproducten. Het is onderdeel van de inspanningen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gemakkelijker en veiliger te maken. Easyconnect is een gesloten vulsysteem voor vloeibare gewasbeschermingsproducten en dankzij dit systeem kan de tank van de spuitmachine rechtstreeks vanuit de verpakking worden gevuld met vloeibare producten, zodat blootstelling van gebruikers en risico van morsen worden teruggedrongen.

Klik hier voor meer info over Easyconnect

Agro E-label app

De toelatinghouders van gewasbeschermingsmiddelen, aangesloten bij Croplife NL (voorheen Nefyto) stellen de gebruiksvoorschriften en aanbevelingen van hun producten voortaan ook elektronisch beschikbaar. Via de gratis applicatie met de naam Agro E-label kunnen barcodes op de verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen worden gescand en kunnen de gebruiksvoorschriften worden ingezien. Ook zijn de beschikbare middelen per teelt te selecteren.

Klik hier voor meer info het E-label en hier voor een video .

De app is beschikbaar voor Apple en Android

Spuitdoppen

Hier vindt u meer informatie over spuitdoppen (DRD) en drift reducerende technieken (DRT)

Meer informatie
Top