BASF Agricultural Solutions | NL
Landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Product Stewardship

BASF hecht sterke waarde aan verantwoordelijk en ethisch gebruik van onze gewasbeschermingsmiddelen gedurende de hele levenscyclus van het product – vanaf onderzoek en ontwikkeling, het juiste gebruik tot en met de verwerking van resten en leeg verpakkingsmateriaal.

Product Stewardship

Onze visie:

  • Wij zijn toegewijd aan een duurzame ontwikkeling en stellen de hoogste eisen aan onze Product Stewardship.

Onze missie:

  • Wij stimuleren en ondersteunen verantwoordelijk en veilig gebruik van onze gewasbeschermingsmiddelen.
  • Wij ondersteunen de inzet van gewasbeschermingsmiddelen in duurzame landbouw, wereldwijd.

Overal ter wereld, ongeacht de regio of in welke functie, staan wij verenigd achter één doel: een concrete en zinvolle bijdrage leveren aan een duurzame landbouw.

Geïntegreerde gewasbescherming (IPM)

Geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest Management - IPM) is een totaalaanpak voor duurzame land- en tuinbouw, gericht op het beheersen van ziekten, plagen en onkruiden. Bij IPM gebeurt dit door het combineren van teelttechnische, mechanische, biologische en chemische methoden. Daarbij wordt rekening gehouden met kosten, het milieu en de gezondheid van de mens. Gewasbeschermingsmiddelen worden hierbij op een verantwoorde wijze ingezet.

Spuitdoppen

Spuitdoppen

Hier vindt u meer informatie over spuitdoppen (DRD) en drift reducerende technieken (DRT)

Meer informatie
Top