Landschap

Easyconnect

Easyconnect is een nieuw gesloten vulsysteem (Closed Transfer System) voor gewasbeschermingsproducten. Het is onderdeel van de inspanningen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gemakkelijker en veiliger te maken.

Wat is easyconnect?

Easyconnect is een gesloten vulsysteem voor vloeibare gewasbeschermingsproducten. Het bestaat uit gestandaardiseerde doppen voor alle verpakkingen van 1 tot 20 liter volgens de industrienorm IS 63, ongeacht de fabrikant van de verpakking. Alle verpakkingen zullen worden uitgerust met deze dop. De tweede component van easyconnect is een connector waar de verpakkingen op kunnen worden aangesloten. Dankzij dit systeem kan de tank van de spuitmachine rechtstreeks vanuit de verpakking worden gevuld met vloeibare gewasbeschermingsproducten, zodat blootstelling van gebruikers en risico van morsen worden teruggedrongen.

Hoe werkt easyconnect?

Het easyconnect-systeem bestaat uit twee componenten: een unieke schroefdop - reeds bevestigd op de verpakking - en een connector, die samen het CTS (Closed Transfer System) vormen.

De connector verbindt de verpakking met de spuitmachine om deze te vullen met het middel. Dankzij het afsluitsysteem in de dop kan ook een gedeelte van de inhoud van de verpakking gebruikt worden. De dop op de verpakking wordt automatisch weer afgesloten en aan de buitenkant schoongespoeld voordat de verpakking van de connector verwijderd wordt. De verpakking wordt daarna met een stofkapje afgesloten en kan later weer met het CTS-systeem gebruikt worden.

Easyconnect is voorzien van een ingebouwd spoelsysteem om de lege verpakking te reinigen. Het spoelwater wordt automatisch naar de spuittank gevoerd. De verpakking en de schroefdop zijn, evenals de afdichting, van hetzelfde materiaal gemaakt; daarom kunnen deze gezamenlijk worden afgevoerd en gerecycled. De gestandaardiseerde schroefdop past op alle verpakkingen die de industrienorm IS 63 volgen, ongeacht de maat en de fabrikant van de verpakking.

Het verbinden van de verpakking met easyconnect connector gaat makkelijk en is lekvrij. Een echt gesloten systeem. De verpakkingen met een easyconnect dop verschijnen nu op de markt. Als er nog geen gebruik wordt gemaakt van het easyconnect systeem, kan de verpakking handmatig worden geopend door de schroefdop van de verpakking te draaien.

Samenwerkingspartners

Easyconnect, door BASF ontwikkeld in samenwerking met machine fabrikanten, is beschikbaar voor alle geinteresseerde marktpartijen. Easyconnect wordt ondersteund door alle bij CropLife Europe aangesloten producenten van gewasbeschermingsmiddelen. De spuitmachine fabrikanten maken hun machines klaar voor het gebruik van Easyconnect door het aanbrengen van de nodige aansluitpunten en de opbouw van connectoren. Sinds enkele jaren wordt het easyconnect systeem op diverse bedrijven in een Nederland getest. De ervaringen zijn positief.

Wanneer is de introductie?

Het easyconnect systeem is in Nederland eind 2022 gelanceerd.

Easyconnect is ontwikkeld om optimaal aan te sluiten bij de Europese landbouwpraktijk en om te voldoen aan de agrarische behoeften. De lancering van easyconnect in Europa zal naar verwachting van start gaan met producten voor akkerbouwgewassen, waarna geleidelijk wordt opgeschaald. Het doel is dat easyconnect in Europa in 2030 overal beschikbaar is.

Het ligt in de bedoeling om alle producten te voorzien van nieuwe schroefdoppen. Om technische redenen wordt dit geleidelijk geĆÆmplementeerd.

Waar kan de connector besteld worden?

Er zijn verschillende fabrikanten die connectoren ontwikkelen. De connector die door Pentair is ontwikkeld is al op de markt. Anderen zullen spoedig volgen. Informatie is te verkrijgen via verschillende kanalen zoals specifieke partners in de landen, e-commerceplatforms landbouwmechanisatiebedrijven en erkende specialisten in spuitmachines, die zo nodig ook installaties kunnen uitvoeren. Met de fabrikanten van spuitmachines is vastgesteld dat als er belangstelling is voor easyconnect, er overlegd kan worden over de mogelijkheid om easyconnect gelijk mee te bestellen met nieuwe machines.

De prijs van de connector kan worden opgevraagd bij de spuitfabrikanten en mechanisatiebedrijven. We adviseren om op tijd te zijn met bestellen i.v.m. de ingangsdatum van 1 januari 2025. Er wordt nog met overheid besproken of en hoe in een praktisch haalbare overgangstermijn kan worden voorzien.

Top