BASF Agricultural Solutions | NL
Landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Easyconnect

Easyconnect is een nieuw gesloten vulsysteem (Closed Transfer System) voor gewasbeschermingsproducten. Het is onderdeel van de inspanningen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gemakkelijker en veiliger te maken.

Wat is easyconnect?

Easyconnect is een gesloten vulsysteem voor vloeibare gewasbeschermingsproducten. Het bestaat uit gestandaardiseerde doppen voor alle verpakkingen volgens de industrienorm IS 63, ongeacht de grootte en de fabrikant van de verpakking. Deze doppen passen op alle verpakkingen met een halsopening van 63 mm. Dankzij dit systeem kan de tank van de spuitmachine rechtstreeks vanuit de verpakking worden gevuld met vloeibare gewasbeschermingsproducten, zodat blootstelling van gebruikers en risico van morsen worden teruggedrongen.

Hoe werkt easyconnect?

Het easyconnect-systeem bestaat uit twee componenten: een unieke schroefdop - reeds bevestigd op de verpakking - en een connector, die samen het CTS (Closed Transfer System) vormen.

De connector verbindt de verpakking met de spuitmachine om deze te vullen met het middel. Dankzij het afsluitsysteem in de dop kan ook een gedeelte van de inhoud van de verpakking gebruikt worden. De dop op de verpakking wordt automatisch weer afgesloten voordat de verpakking van de connector verwijderd wordt. De verpakking wordt daarna met een stofkapje afgesloten en kan later weer met het CTS-systeem gebruikt worden.

Easyconnect is voorzien van een ingebouwd spoelsysteem om de lege verpakking te reinigen. De verpakking en de schroefdop zijn, evenals de afdichting, van hetzelfde materiaal gemaakt; daarom kunnen deze gezamenlijk worden afgevoerd en gerecycled. De gestandaardiseerde schroefdop past op alle verpakkingen die de industrienorm IS 63 volgen, ongeacht de maat en de fabrikant van de verpakking.

Het verbinden van de verpakking met Easyconnect connector gaat makkelijk en is lekvrij. Een echt gesloten systeem. Als er geen gebruik wordt gemaakt van het easyconnect systeem, kan de verpakking handmatig worden geopend door de schroefdop van de verpakking te draaien.

Samenwerkingspartners

Easyconnect, door BASF ontwikkeld in samenwerking met machine fabrikanten, is beschikbaar voor alle geinteresseerde marktpartijen. Easyconnect wordt ondersteund door verschillende vooraanstaande producenten van gewasbeschermingsmiddelen en spuitmachine fabrikanten. Sinds 2015 wordt al op een aantal bedrijven in een aantal landen getest. In 2019 is een tweede pilotfase opgestart, in samenwerking met collega's uit de sector; ADAMA, Corteva Agriscience, Nufarm, Syngenta en Bayer.

Wanneer is de introductie?

Het doel is om het systeem, afhankelijk van de resultaten van de pilots in 2020-2022, vanaf 2022 te lanceren.

Easyconnect is ontwikkeld om optimaal aan te sluiten bij de Europese landbouwpraktijk en om te voldoen aan de agrarische behoeften. De lancering van easyconnect zal naar verwachting van start gaan met producten voor akkerbouwgewassen in verschillende Europese landen, waarna geleidelijk wordt opgeschaald.

Het ligt in de bedoeling om alle producten te voorzien van nieuwe schroefdoppen. Om technische redenen wordt dit geleidelijk geïmplementeerd. De volgorde wordt na de pilotfase in 2020 bepaald door de bedrijven.

Waar kan de connector besteld worden?

De connector wordt door Pentair verkocht via verschillende kanalen zoals specifieke partners in de landen, e-commerceplatforms en erkende specialisten in spuitmachines, die zo nodig ook installaties kunnen uitvoeren. Bovendien hebben fabrikanten van spuitmachines vastgesteld dat er ook belangstelling bestaat voor de mogelijkheid om easyconnect gelijk mee te bestellen met nieuwe machines.

De prijs van de connector wordt bekend zodra het ontwerp is voltooid. We adviseren in ieder geval te wachten met bestellingen totdat er verpakkingen op de markt worden gebracht met de nieuwe schroefdoppen.

Top