Landschap

Wilde bijen

Zesvoudige toename van het soortenaantal binnen vijf jaar.

In de gebieden van APH e. G. Hinsdorf GbR is in 2017 in de meeste bloemstroken een lichte toename van het aantal soorten wilde bijen waargenomen. Verdere toename is zonder aanvullende maatregelen niet te verwachten. Zanderige, leemachtige bodemstructuren en permanente bovengrondse plantstructuren als broedplaats voor de bevordering van biodiversiteit zijn zeer belangrijk. Dat wordt aangetoond met de vondst van zeer zeldzame en zandminnende soorten als de zandbij Andrena suerinensis en de papaverbij Hoplitis papaveris, beide aangetroffen opzandgraslanden in de Reuden van APH e. G. Hinsdorf GbR.

Er zijn snel positieve effecten op de biodiversiteit zichtbaar wanneer naast voedselbronnen voldoende broedplaatsen worden gecreëerd

Zo vestigden zich op de locatie Trebbin in het onderzoeksgebied Lange Acht al direct in het eerste jaar 12 soorten wilde bijen op een nieuw aangelegde steile wand. Onder hen was de uiterst zeldzame parasitaire vlekkenbij Thyreus orbatus.

Om soorten wilde bijen in het agrarische landschap te stimuleren, is het noodzakelijk om permanente voedselbronnen en broedplaatsen te creëren door:

  • Meerjarige bloemstroken, bloeiende bomen en heggen(voedsel).
  • Open grondgebieden zoals zandwegen en braakland(ondergrondse broedhabitats).
  • Oude bomen met dode takken, dood hout, droge plantenstelen (bovengrondse broedhabitats).

Top