Landschap

Vogels

Indicatorsoorten voor landbouw en broedvogels laten positieve trend zien.

Een zeer positief resultaat is dat sinds 2016 de diversiteit van broedvogelsoorten en het aantal broedparen in de meeste projectgebieden is toegenomen.

Duidelijke toenames van vogelsoorten zijn vastgesteld in Trebbin, Brandenburg (+ 28 procent) en Rothenstein, Sleeswijk-Holstein (+ 28 procent). In Rothenstein is tegelijkertijd het aantal broedparen in 2017 hoger dan in 2016 (+ 20,4 procent). Er is ook een toename in Weißensee, Thüringen (+ 19 procent). Alleen in Reichertsheim, Beieren, werden minder broedvogels waargenomen. In 2017 werden daar echter wel meer vogelsoorten aangetroffen dan in 2016.

Positieve ontwikkeling van aantal broedparen

 BP 2014BP 2015BP 2016BP 2017Trend
Veldleeuwerik927088116+
Geelgors23474954+
Grauwe gors33363241+
Grauwe klauwier42362221-
Paapje2020=
Rode wouw1432=
Kievit0010=
Totaal193193197234+

Maatregelen ter bevordering van de biodiversiteit hebben een positief effect op indicatorsoorten voor landbouw

Op de locatie Quellendorf, Saksen-Anhalt, is het soortenspectrum verschoven ten gunste van indicatorsoorten voor de landbouw, van 193 broedparen in 2014 naar 234 paren in 2017 (zie tabel hierboven). Met name de geelgors is sinds het begin van het onderzoek vaker aangetroffen in de gebieden. Hieruit blijkt duidelijk het positieve effect van de maatregelen. Het feit dat niet alle vogelsoorten in gelijke mate profiteren van de verbeterde leefomstandigheden wordt duidelijk in het voorbeeld van de grauwe klauwier. Het totale broedbestand is sinds het begin van het project bijna gehalveerd. Een mogelijke reden zou de toegenomen neerslag in juni/juli kunnen zijn. Dit laat zien hoe belangrijk het is om maatregelen op de langere termijn te observeren.

Nestkasten helpen gericht holenbroeders, waaronder ook bedreigde soorten

Nestkasten zijn gunstig voor verschillende vogelsoorten: ze zorgden op de locatie Quellendorf, Saksen-Anhalt, voor een toename van broedsels bij de ringmus (19 broedparen) en bij de spreeuw (1 broedpaar).

Open plekken voor veldleeuweriken verhogen effectief het aantal broedparen

In de onderzoeksgebieden van Quellendorf liet de aanleg van open plekken voor veldleeuweriken, de zgn. veldleeuwerikvensters (VLV), zeer positieve effecten zien, ondanks dat in de gebieden intensief landbouw wordt bedreven. Door deze kosten effectieve maatregel is de voortplanting van vogels aanzienlijk toegenomen.

Toename van het aantal veldleeuwerik broedparen

GewasWintertarweWintergerst
zonder VLV4,04 BP / 10 ha6,49 BP / 10 ha
met VLV5,78 BP / 10 ha10,16 BP / 10 ha
Top