Landschap

Kevers en spinnen

Grootschalig agrarisch landschap is soortenrijk.

Monitoring laat zien: dat de loopkever- en spinnenfauna van het agrarische landschap soortenrijk is. Na een onderzoeksperiode van vier jaar is ongeveer 30 procent van de voorkomende soorten loopkevers en spinnen in de deelstaat Saksen-Anhalt aangetroffen op velden van APH. e.G. Hinsdorf GbR.

Zo worden op bedrijven meer bedreigde soorten aangetroffen in hun favoriete klimaat, zo ook in Thüringer Becken: in drie jaar tijd zag men hier een toename van het aantal spinnensoorten met 67 procent en een verdubbeling van de bedreigde soorten. In de klimatologisch eveneens gunstige Zuid-Palts behoorde 14 procent van de aangetroffen loopkevers in de bloemstroken, tot soorten die op de Duitse Rode Lijst staan.

Het is dan ook niet vreemd dat de bedreigde loopkeversoorten Leistus fulvibarbis (zwartblauwe baardloper) en Polistichusconnexus (roodstreeploper) werden aangetroffen in de gebieden in de Zuid-Palts. De genomen biodiversiteit maatregelen helpen niet alleen veel voorkomende loopkevers en spinnen, maar stimuleren ook zeldzame en bedreigde soorten.

Bloemstroken bevorderen de diversiteit van loopkevers en spinnen

Loopkevers en spinnen zijn niet alleen belangrijke nuttige insecten maar ook natuurlijke vijanden van schadelijke insecten voor de landbouw.

Bij meerdere bedrijven laat de verzameling van loopkevers en spinnen op meetpunten in de bloemstrook, aan de akkerrand en midden op de akker, duidelijk zien dat in bloemstroken een hogere biodiversiteit te vinden is. Bloemstroken hebben een positief effect op beide diergroepen.

Interessant is het hoge aantal kevers in het midden van de akker door de massale voortplanting van enkele nuttige soorten. Naast de positieve impact op plagen, levert het hoge aantal kevers ook via hun biomassa een belangrijke bijdrage aan de voedselketen.

Stimulansen voor loopkevers en spinnen in het agrarische landschap:

  • Bloemstroken en taluds.
  • Loopkevers reageren heel goed op natte plekken in de akker en op extensief beheerde akkers met voedselarme bodem.
  • Droge plekken hebben een heel positief effectop spinnen.

Top