Landschap

BASF Farm Network voor duurzame landbouw

BASF zet zich in voor een duurzame landbouw die een hoge productiviteit combineert met de bescherming van natuurlijke hulpbronnen.

Tegen deze achtergrond werd in 2002 in Engeland het project "BASF Sustainability FarmNetwork" opgestart. Concreet gaat het erom de biodiversiteit in intensief gebruikte agrarische landschappen over de hele linie te vergroten. Het doel is zoveel mogelijk productieve landbouwgrond in stand te houden. Alleen op die manier kan de moderne landbouw op lange termijn aan de economische, politieke en sociale eisen voldoen.

Onze kernprincipes

  • Denk globaal - handel lokaal.

Elk landbouwbedrijf is anders in termen van grootte, het gebied waarin het zich bevind, de landbouwomstandigheden en de gewasdiversiteit. Landen hebben ook hun eigen nationale prioriteiten als het gaat om duurzame landbouw. Zo kunnen er bijvoorbeeld specifieke zorgen zijn over beschermde soorten, bodemgesteldheid en toegang tot water. Met het Farm Netwerk werken we lokaal - op de boerderij - aan de ontwikkeling van concrete maatregelen die relevant en zinvol zijn voor de boeren in dat gebied. Op deze manier brengen we duurzaamheid tot leven, zowel op het lokale bedrijf als op het wereldtoneel.

  • Onze proeven zijn praktisch en praktijkgericht.

Een agrarisch ondernemer kan een duurzame praktijk op een deel van zijn bedrijf testen voordat hij beoordeelt of het haalbaar is om het uit te breiden naar een groter gebied.

  • Zien is geloven.

Iedereen is welkom om ons Farm Netwerk te bezoeken en uit de eerste hand het positieve effect van duurzame landbouwpraktijken te zien. Elke boerderij laat op een praktische manier zien hoe moderne landbouwsystemen hoge opbrengsten kunnen opleveren en tegelijkertijd de biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen kunnen beschermen.

  • Metingen verbeteren prestaties.

Onafhankelijke deskundigen evalueren de vooruitgang van elke boerderij in het Farm Netwerk. Bijgehouden gegevens zijn onder meer het aantal vogels, bestuivers en andere nuttige insecten die op het bedrijf leven. Maatregelen op het gebied van waterbeheer en duurzame bodembehandelingen worden ook zorgvuldig in de gemonitord.

Akkerbouwbedrijf de Jong in Odoorn aangesloten bij Farm Network

Hoewel landbouwers wereldwijd voor vergelijkbare uitdagingen staan, werkt een standaardaanpak niet. Sommige oplossingen moeten worden afgestemd op lokale omstandigheden, zoals klimaat en bodem. Dat is precies waarom BASF samenwerkt met lokale agrarisch ondernemers en deskundigen, die de problemen ter plaatse begrijpen. Onze opdracht is duidelijk - we willen het de landbouwers gemakkelijk maken om duurzame maatregelen op hun bedrijf toe te passen, hun winsten en opbrengsten te verhogen en tegelijk de biodiversiteit, het water, de bodem en andere kostbare hulpbronnen te beschermen en in stand te houden.

Sinds 2020 is het bedrijf van Jan Reinier de Jong aangesloten bij het BASF Farm Netwerk. Een van de onderzoeken die samen met de Vlinderstichting op dit bedrijf is uitgevoerd is drie jaar monitoring van bestuivers (vlinders, wilde bijen en zweefvliegen) in verschillende akkerranden. De uitkomsten zijn erg interessant en zijn te vinden op deze pagina. Ook is het bedrijf als één van de eerste bedrijven in Nederland die werken met het Closed Transfer System om emissie van gewasbescherming tijdens het vullen van de spuit tegen te gaan. Verder zijn we gezamenlijk aan de slag met de bodem en klimaat, onderwerpen die momenteel veel aandacht krijgen, ook in de media en de politiek.

Top