Landschap

Schurft (venturia spp) [Venturia sp.]

Elk jaar bedreigen schimmels de opbrengst en kwaliteit van uw fruit. Een aantasting kan enorme gevolgen hebben. Schurft, meeldauw, zwartvruchtrot en bewaarziekten worden gezien als de belangrijkste schimmelziekten in appels en peren.

Al vroeg in het voorjaar, als de eerste groene delen van appel- en perenbomen zichtbaar zijn, kan een schurftinfectie optreden. De mate van schurftinfectie is afhankelijk van verschillende omstandigheden, zoals de hoeveelheid aanwezige ascosporen en/of conidiën en de weersomstandigheden (temperatuur, neerslag, bladnatperiode).

In peer steekt schurft de laatste jaren steeds vaker de kop op. Deze wordt veroorzaakt door de schimmel Venturia pyrina. In appels is de variant Venturia inaequalis verantwoordelijk voor de gevreesde infectie.

We gingen er in het verleden vanuit dat beide schimmels zich gelijk ontwikkelen. Er zijn echter een aantal duidelijke verschillen. Peer kent takschurft (welke van vroeg af aan conidiën sporen produceert), wat in appels niet voorkomt. Verder blijkt de laatste jaren uit onderzoek dat de eerste uitstoten van ascosporen in peer veel vroeger en omvangrijker zijn dan in appel.

Ook opvallend bij perenschurft is dat de infectie al weken latent in het gewas aanwezig kan zijn voordat het de schurftkenmerken vertoont.

Reeds gevestigde schurft kan zich in een gewas gemakkelijk verder verspreiden via conidiën. Zowel bladeren als vruchten kunnen worden aangetast. De peren en appels worden aan de boom aangetast en vertonen daar vaak ook typische schurftvlekjes op de schil. Maar soms zijn de vlekken bij de oogst nog niet zichtbaar, maar pas in de bewaring (bewaarschurft). De schurftinfectie’s breiden zich in de bewaring echter niet verder uit.

Top