Landschap

Droogrot [Gibberella cyanogena]

Droogrot (Stromatinia gladioli) is een schimmelziekte waar elke gladiolenteler mee te maken heeft. De schimmel overleeft in de grond in de vorm van sclerotiën die meer dan 25 jaar aanwezig kunnen blijven.

Droogrot wordt verspreid door aangetast plantmateriaal maar ook door het verslepen van grond. Percelen waarop nog nooit gladiolen hebben gestaan kunnen dus evengoed besmet raken met de droogrotschimmel.

De droogrotschimmel overleeft in de grond in de vorm van sclerotiën die meer dan 25 jaar aanwezig kunnen blijven. Verspreiding van droogrot vindt vooral plaats door licht aangetast plantmateriaal en door machines e.d.. Als op een perceel eenmaal gladiolen hebben gestaan, dan is het vrijwel zeker dat de grond niet meer droogrot vrij is. Droogrot kan ook verspreid worden door het verplaatsen of verslepen van grond. In een gebied waar gladiolen geteeld worden is het daarom nooit met 100 % zekerheid te zeggen of een perceel vrij is van droogrot. Dit geldt dus ook voor percelen waar nog nooit gladiolen hebben gestaan.

Als door droogrot aangetast plantmateriaal wordt gebruikt, groeit de schimmel vanuit de zieke knol naar de omliggende gezonde planten. Op deze manier ontstaan er zogenaamde haarden met droogrotaantasting. Bij een besmetting vanuit de grond kan droogrot de wortels, de knol en de ondergrondse stengeldelen aantasten.

Bij een droogrotaantasting zijn met name op de ondergrondse delen van de buitenste schedebladeren de voor droogrot typische kleine zwarte sclerotiën (0,1 – 0,3 mm) te zien. Onder bepaalde omstandigheden kunnen deze sclerotiën ook op de wortels gevonden worden. In de praktijk wordt droogrot aantasting nogal eens verward met Rhizoctonia solani aantasting.

Bestrijding

Voor een gezonde teelt is het van belang om uit te gaan van droogrot vrij plantmateriaal en niet besmette grond. Zeker voor de kralenteelt is dit van het grootste belang Omdat nooit met 100 % zekerheid is te zeggen of een partij of perceel vrij is van droogrot, kan het plantmateriaal beschermd worden d.m.v. een dompel en/of grondbehandeling.

Door een dompelbehandeling met Collis wordt droogrot op de bol bestreden. Het is evenwel mogelijk dat de schimmel vanuit de grond naar de ondergrondse stengeldelen of wortels gaat en deze aantast. In dat geval kan bij het planten een veurbehandeling uitgevoerd worden met Allstar .

Top