Collis® - voor de bladbespuiting in bloembollen

Collis is een combinatie van twee werkzame stoffen, namelijk 200 g/l boscalid en 100 g/l kresoxim-methyl. Het is geformuleerd als een vloeibaar suspensieconcentraat (SC).

Boscalid komt uit de groep van de carboxyanilide-verbindingen (SDHI’s). Het bindt zich in de schimmel aan een enzym, waardoor de Botrytis-schimmel niet in staat is om essentiële celcomponenten, zoals proteïnen en membranen aan te maken. Verder verspreidt boscalid zich translaminair, dat wil zeggen dóór het blad heen en lokaal systemisch. Kresoxim-methyl behoort tot de chemische groep van strobilurines. Na een bespuiting blijft deze stof in kleine depots op het gewas achter. Vanuit deze kleine werkstofdepots vindt verspreiding over het blad plaats via diffusie en komt zo in het blad via huidmondjes en de intercellulaire ruimten.

Collis® - voor de bladbespuiting in bloembollen

Collis is een combinatie van twee werkzame stoffen, namelijk 200 g/l boscalid en 100 g/l kresoxim-methyl. Het is geformuleerd als een vloeibaar suspensieconcentraat (SC).

Boscalid komt uit de groep van de carboxyanilide-verbindingen (SDHI’s). Het bindt zich in de schimmel aan een enzym, waardoor de Botrytis-schimmel niet in staat is om essentiële celcomponenten, zoals proteïnen en membranen aan te maken. Verder verspreidt boscalid zich translaminair, dat wil zeggen dóór het blad heen en lokaal systemisch. Kresoxim-methyl behoort tot de chemische groep van strobilurines. Na een bespuiting blijft deze stof in kleine depots op het gewas achter. Vanuit deze kleine werkstofdepots vindt verspreiding over het blad plaats via diffusie en komt zo in het blad via huidmondjes en de intercellulaire ruimten.


Voordelen

  • Zeer zacht voor het gewas
  • Zeer sterk op Botrytis (vuur) en andere bladziekten
  • Brede toelating in bloembollen en bloemknollen
Etikettekst

Etiket Collis

Veiligheidsinformatieblad

VIB Collis

Details

Algemene informatie

Productnaam Collis®
Formulering Suspensie concentraat
Werkzame stoffen 100 g/l Kresoxim-methyl, 200 g/l Boscalid
Droogrot
Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Aantal toepassingen
1 l middel per 100 liter water - -
Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Aantal toepassingen
0,7 L/ha - 3 keer per teeltcyclus
Echte meeldauw (uncinula necator)
Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Aantal toepassingen
0,64 L/ha - 3 keer per teeltcyclus
Stagonospora (stagonospora spp)
Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Aantal toepassingen
0,5 L/ha - 3 keer per teeltcyclus
Echte meeldauw (Sphaerotheca fuliginea)
Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Aantal toepassingen
1,5 L/ha - 6 keer per 12 maanden
Echte meeldauw (Sphaerotheca pannosa)
Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Aantal toepassingen
1,5 L/ha - 6 keer per 12 maanden
Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Aantal toepassingen
1,5 L/ha - 6 keer per 12 maanden
Roest
Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Aantal toepassingen
1,5 L/ha - 6 keer per 12 maanden
Echte meeldauw (Sphaerotheca fuliginea)
Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Aantal toepassingen
0,75 L/ha - 3 keer per teeltcyclus

Algemene informatie

Productnaam Collis®
Formulering Suspensie concentraat
Werkzame stoffen 100 g/l Kresoxim-methyl, 200 g/l Boscalid
Back
Bloembollen - Droogrot
Aanbevolen dosering
1 l middel per 100 liter water
Tijd van toepassing
-
Aantal toepassingen
-
Aanbevolen dosering
0,7 L/ha
Tijd van toepassing
-
Aantal toepassingen
3 keer per teeltcyclus
Back
Druiven - Echte meeldauw (uncinula necator)
Aanbevolen dosering
0,64 L/ha
Tijd van toepassing
-
Aantal toepassingen
3 keer per teeltcyclus
Back
Komkommer - Stagonospora (stagonospora spp)
Aanbevolen dosering
0,5 L/ha
Tijd van toepassing
-
Aantal toepassingen
3 keer per teeltcyclus
Back
Pot planten - Echte meeldauw (Sphaerotheca fuliginea)
Aanbevolen dosering
1,5 L/ha
Tijd van toepassing
-
Aantal toepassingen
6 keer per 12 maanden
Back
Rozen - Echte meeldauw (Sphaerotheca pannosa)
Aanbevolen dosering
1,5 L/ha
Tijd van toepassing
-
Aantal toepassingen
6 keer per 12 maanden
Aanbevolen dosering
1,5 L/ha
Tijd van toepassing
-
Aantal toepassingen
6 keer per 12 maanden
Back
Snijbloemen - Roest
Aanbevolen dosering
1,5 L/ha
Tijd van toepassing
-
Aantal toepassingen
6 keer per 12 maanden
Back
Vruchtgroenten van cucurbitaceae - Echte meeldauw (Sphaerotheca fuliginea)
Aanbevolen dosering
0,75 L/ha
Tijd van toepassing
-
Aantal toepassingen
3 keer per teeltcyclus

Waarom Collis®?

Brede toelating

Collis heeft naast de toelating voor de boldompeling van gladiolen ook een bloembollen brede toelating voor gewasbehandeling in de onbedekte teelt van bloembol- en bloemknolgewassen. De toegelaten dosering is 0,7 l per ha.

Bladziekten in bolgewassen

Het is algemeen bekend dat een bloembolgewas vatbaar is voor de Botrytis-schimmel (vuur). In tulpen is het Botrytis tulipae, dat het gewas aantast. Dit kan een bladaantasting zijn, maar ook een aantasting van de bloem (pokken) en van de stengel (vuurstelen) zijn mogelijk. In gladiolen is Botrytis gladiolorum de veroorzaker van vuur. In narcissen tast o.a. “Engels vuur” het gewas aan, veroorzaakt door de schimmel Botrytis polyblastis.

Naast de veelvoorkomende Botrytis-schimmels zijn er ook andere schimmels die het gewas aantasten. Ze komen minder vaak voor of alleen in bepaalde bloembolgewassen. Voorbeelden hiervan zijn: stagonospora in narcissen, alternaria in zantedeschia´s, mycosphaerella (bladvlekkenziekte) in irissen en krulziek in anemonen.

Toepassing in tulpen

Zowel in proeven als uit praktijkervaringen is gebleken dat Collis preventief gespoten een heel sterk vuurmiddel is. De moeilijkste periode voor de vuurbestrijding in tulpen is de maand april. Er kunnen nog regelmatig nachtvorsten voorkomen en op moment dat de bloemen volop bloeien is het moeilijk om het blad onderin het gewas goed te raken. Hoewel Collis ook sterk is op grondvuur en vuurstelen ligt de kracht van Collis juist in deze periode. Er wordt dan optimaal gebruik gemaakt van de preventieve kracht en zachtheid van Collis. Na de toepassing is Collis snel regenvast.

Advies voor Collis in tulpen

In de periode vóór het koppen Collis maximaal 3x toepassen (2x achter elkaar, dan afgewisseld met een ander middel en daarna nog een keer Collis). Houdt hierbij een wekelijks interval aan en spuit Collis in combinatie met een basismiddel. Op percelen waar grondvuur een probleem kan zijn, starten met Collis.

Samenvatting Collis

  • Preventief zeer sterk tegen Botrytis (vuur)
  • Zeer zacht voor het gewas
  • Daarom zeer geschikt om vóór de bloei toe te passen
  • Ook sterk op grondvuur en vuurstelen
  • Goed te combineren met pyrethroïden zoals Sumicidin Super

Top