Landschap

Bewaarschurft (Venturia inaequalis) [Venturia inaequalis]

Elk jaar bedreigen schimmels de opbrengst en kwaliteit van uw fruit. Een aantasting kan enorme gevolgen hebben. Schurft, meeldauw, zwartvruchtrot en bewaarziekten worden gezien als de belangrijkste schimmelziekten in appels en peren.

Schurft

In appels wordt schurft veroorzaakt door de schimmel Venturia inaequalis en in peren door de schimmel Venturia pirina. Vroeg in het voorjaar, als de eerste groene delen bij de appel‐ en perenboom zichtbaar worden, kunnen er schurftinfecties plaatsvinden. Of er wel of geen infectie optreedt, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de aanwezigheid van ascosporen, conidiosporen en de weersomstandigheden. Bladnatperiode en temperatuur spelen hierbij een zeer belangrijke rol.

Delan DF , Delan Pro , Faban , Sercadis en Stroby WG hebben een preventieve werking tegen schurft. Zij voorkomen dus schurftinfecties en zorgen ervoor dat de sporen van de schimmel niet kiemt. De schimmel kan het blad niet binnendringen. Kumulus S is een product wat zwavel bevat en wat veel wordt gebruikt in de biologische teelt tegen schurft.

Scala en Faban hebben naast een preventieve werking ook een curatieve werking. Als de schurftschimmel het blad reeds is binnengedrongen, zijn deze producten alsnog in staat om de schimmeldraden (mycelium) te doden.

Top