BASF Agricultural Solutions | NL
Landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Delan® DF

Voor de meeste fruittelers is Delan DF geen onbekend product. Delan DF heeft al jaren een vast positie verworven in de schurftbestrijding. Het is een betrouwbaar middel dat fruittelers al meer dan 50 jaar ondersteunt met een betrouwbare schurftbestrijding, ook onder regenachtige omstandigheden.

Voordelen

  • 50 Jaar betrouwbare schurftbestrijding in appels en peren
  • Geen schurftresistentie
  • Betrouwbaar anti-resistentie product in het spuitschema
  • Past in de geïntegreerde bestrijding
  • Betrouwbare schurftbestrijding, ook bij regen

Details

Productnaam Delan® DF
Formulering Wateroplosbaar granulaat
Werkzame stoffen 70.0 % Dithianon

In de teelt van appels, peren, en bessen zijn afhankelijk van de teelt en het toepassingstijdstip extra maatregelen van noodzakelijk. De details staan op het etiket.

Kers

Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladvalziekte 0,75 kg/ha
Hagelschotziekte 0,75 kg/ha
Schurft (venturia cerasi) 0,75 kg/ha
Valse Meeldauw (Myocentrospora Acerina) 0,75 kg/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Penicillium
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bewaarschurft (Venturia inaequalis) 0,425 - 0,525 kg/ha
Productnaam Delan® DF
Formulering Wateroplosbaar granulaat
Werkzame stoffen 70.0 % Dithianon

In de teelt van appels, peren, en bessen zijn afhankelijk van de teelt en het toepassingstijdstip extra maatregelen van noodzakelijk. De details staan op het etiket.

Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladvalziekte 0,75 kg/ha
Hagelschotziekte 0,75 kg/ha
Schurft (venturia cerasi) 0,75 kg/ha
Valse Meeldauw (Myocentrospora Acerina) 0,75 kg/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Penicillium
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bewaarschurft (Venturia inaequalis) 0,425 - 0,525 kg/ha
Etikettekst Etiket Delan DF
Veiligheidsinformatieblad VIB Delan DF
 BASF Agro NL

BASF Agro NL

Waarom Delan® DF?

Preventieve werking

Delan DF is een niet systemisch fungicide op basis van de actieve stof dithianon. Het is een bedekkingsfungicide en het wordt preventief toegepast. De actieve stof van Delan DF grijpt de schimmel op meerdere punten aan. Nadat de spuitoplossing is opgedroogd op het blad, is Delan DF zeer regenvast.

Goed mengbaar

Delan DF is geformuleerd als een wateroplosbaar granulaat en is uitstekend mengbaar met andere gangbare middelen in de fruitteelt. Delan DF kan als anti-resistentie middel worden toegevoegd aan Sercadis.

Top