Landschap

Bladrollers [Tortricidae]

Bladrollers is een verzamelnaam voor een grote groep rupsen die leven in een opgerold of samengevouwen blad. De rupsen eten van de planten waarop ze leven. In Nederland komen bladrollers voor in fruitgewassen, maar bijvoorbeeld ook in koolgewassen.

Bestrijding bladrollers in fruit

In fruit komen verschillende bladrollers voor zoals de Vruchtbladroller (Adoxophyes orana), Leverkleurige bladroller (Pandemus heparana), Heggebaldroller (Archips rosana), Grote appelbladroller (Archips podana), Groene knopbladroller (Hedya dimidioalba). Ze overwinteren als jonge of volwassen rups of als ei. Het zijn het vooral de rupsen van de zomergeneratie die schade aanrichten door zich te goed te doen aan de vruchten. RAK 3+4 is een prima basis voor een optimale bestrijding van fruitmot en bladrollers. Deze biologische bestrijdingsmethode past prima in een geïntegreerde bestrijdingsstrategie.

Bestrijding bladrollers in koolgewassen

De koolbladroller (Clepsis spectrana) is een nachtvlinder waarvan de rupsen eten van de bladeren, jong plantendelen en knoppen. Andere rupsensoorten die in koolgewassen voorkomen zijn bijvoorbeeld koolmot, kooluil, groot koolwitje of klein koolwitje. Vraatschade van de rupsen heeft direct een negatief effect op de kwaliteit van de kool. In sluitkool kan soms met extra arbeid door “pellen” van de bladeren, nog wat van de schade beperkt worden. In spruitkool is dit niet mogelijk. Daarnaast is het “uitsorteren” van aangetaste spuitjes arbeidsintensief.

In koolgewassen kunnen met Sumicidin Super of Sumi-alpha zowel de larven als de volwassen motten van de bladrollers bestreden worden.

Top