Landschap

Legering [Reduce Lodging]

Bij een vroeger zaaitijdstip, een hoger aantal aren/m2 en een hogere N-besmesting neemt de kans op legering toe. Naast veel ergernis bij de oogst betekent legering altijd verlies aan opbrengst, en meestal ook verlies aan kwaliteit. De lagere opbrengst komt door het gebrek aan assimilatie en hierdoor een onvolledige korrelvulling. De korrels zijn niet alleen kleiner, maar doordat een gelegerd gewas veel vochtiger blijft neem de kan op aantasting door fusarium-soorten (met als gevolg hoge DON-gehaltes) en schot ook enorm toe. Naast deze invloed op de korrel droogt een gelegerd gewas slecht op zodat er vaak niet alleen later in de tijd, maar ook onder vochtigere omstandigheden geoogst wordt. De capaciteit van de maaidorser neemt af onder dergelijke omstandigheden. De teeltkosten nemen dus flink toe, door extra droogkosten en extra oogsturen.

Top