BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

BASF Privacyverklaring

BASF is verheugd dat je onze website hebt bezocht en dankt je voor je belangstelling voor ons bedrijf.

BASF neemt gegevensbescherming serieus. Deze privacyverklaring beschrijft:

 • de persoonsgegevens die BASF verzamelt wanneer je onze website bezoekt
 • de doeleinden waarvoor BASF deze gegevens gebruikt
 • de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
 • de ontvangers van zulke persoonsgegevens
 • het tijdsbestek waarvoor zulke persoonsgegevens zullen worden opgeslagen
 • of je verplicht bent persoonsgegevens te verstrekken

Verder willen we je informeren over:

 • het bestaan van jouw rechten inzake de verwerking van je persoonsgegevens
 • de beheerder in de zin van wetten op gegevensbescherming en, waar van toepassing, onze medewerker gegevensbescherming

1. Welke persoonsgegevens verzamelt BASF wanneer je onze website bezoekt?

1) Wanneer je onze website bezoekt zonder contact met ons op te nemen of in te loggen, stuurt je browser de volgende informatie automatisch naar onze server:

 • IP-adres van je computer
 • Informatie over je browser
 • Website waar je op was net voordat je belandde op onze website
 • URL of aangevraagde bestand
 • Datum + tijdstip van je bezoek
 • Volume van doorgestuurde gegevens
 • Statusinformatie, bijv. foutmeldingen

Wat is het doel van een dergelijke verwerking?

Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken wij uw IP-adres en andere gegevens die uw browser automatisch naar onze server verzendt (zie Paragraaf 1 (1)) om:

 • stuur de gevraagde inhoud naar uw browser. Daarbij slaan we het volledige IP-adres alleen op in de mate die nodig is om de gevraagde inhoud aan u te kunnen leveren.
 • stuur uw IP-adres naar een serviceprovider om uw openbare IP-adres in kaart te brengen met bedrijfs- en branchegerelateerde informatie (geen persoonlijke informatie). Deze bedrijfs- en branchegerelateerde informatie zal worden verwerkt naar ons webmeetsysteem. In deze processtap wordt uw IP-adres op geen enkel moment opgeslagen bij onze serviceprovider of in ons systeem.
 • ons beschermen tegen aanvallen en om de goede werking van onze website te waarborgen. Daarbij slaan we de gegevens tijdelijk en met beperkte toegang op voor een maximale periode van 180 dagen. Deze periode kan worden verlengd indien en voor zover noodzakelijk aanvallen en incidenten te vervolgen.

BASF zal de gebruiker van een IP-adres alleen onderzoeken in geval van een onwettige aanval.

Wat is de wettelijke basis voor een dergelijke verwerking?

De wettelijke basis voor een dergelijke verwerking is artikel 6 sec. 1 lit f) GDPR. Het legitieme belang van BASF wordt gegeven door de hierboven beschreven doeleinden.

2) Als je contact met ons opneemt via e-mail of d.m.v. een contactformulier op onze website, ontvangen we de volgende informatie:

 • Je e-mail adres en verdere informatie die je verstrekt via e-mail of contactformulier
 • Datum + tijdstip van je bericht

Wat is het doel van een dergelijke verwerking?

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website of per e-mail, gebruiken we de persoonlijke informatie uitsluitend om uw verzoek te verwerken.

Wat is de wettelijke basis voor een dergelijke verwerking?

De wettelijke basis voor een dergelijke verwerking is artikel 6 sec. 1 lit f) GDPR. Het legitieme belang van BASF wordt gegeven door de hierboven beschreven doeleinden.

3) Onze website biedt de mogelijkheid om u te abonneren op gratis nieuwsbrieven om u te informeren over de producten en diensten die BASF aanbiedt op het gebied van gewasbescherming en, in voorkomend geval, over productregistraties of informatie over evenementen. Wanneer een gebruiker zich registreert voor de nieuwsbrief, worden de gegevens die in het invoerscherm zijn ingevoerd, naar ons verzonden:

 • Aanhef
 • Voornaam en achternaam
 • E-mail adres
 • Stad en postcode
 • Nieuwsbrief interesses
 • Communicatie kanaal (e-mail, fax, mobiel) en correspondentie gegevens
 • Beroep

De volgende data word ook verzameld tijdens registratie:

 • IP adres van de gebruikte computer
 • Datum en tijd van registratie
 • Een kopie van het registratieformulier die u ontvangt na het invullen van het registratieformulier.

Wat is het doel van een dergelijke verwerking?

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website of per e-mail, gebruiken we de persoonlijke informatie uitsluitend om uw verzoek te verwerken.

Wat is de wettelijke basis voor een dergelijke verwerking?

De wettelijke basis voor een dergelijke verwerking is artikel 6 sec. 1 lit f) GDPR. Het legitieme belang van BASF wordt gegeven door de hierboven beschreven doeleinden.

2. Moet u deze gegevens verstrekken?

Wanneer u onze website bezoekt, verzendt uw browser de informatie onder Sectie 1 (1) automatisch naar onze server. U bent vrij om dergelijke gegevens te verzenden. Zonder dergelijke gegevens te verstrekken, kunnen wij u de gevraagde informatie niet geven.

U bent niet verplicht om ons uw geanonimiseerde gegevens te laten gebruiken voor het meten van het webpubliek. U bent ook niet verplicht om ons uw IP-adres te laten gebruiken om in kaart te brengen van uw bedrijfs- of branchegegevens.

Als u contact met ons wilt opnemen via e-mail of via een contactformulier op onze website, bent u vrij om de gegevens onder sectie 1 (2) te verzenden. We markeren verplichte velden, indien aanwezig, van een contactformulier. Zonder de vereiste gegevens te verstrekken, voorkomt u dat wij uw verzoek goed kunnen beantwoorden.

U bent vrij om te kiezen of u wenst te worden geïnformeerd over de producten en diensten die BASF aanbiedt op het gebied van gewasbescherming middels uw voorkeuren en of u zich abonneert op onze nieuwsbrief.

3. Naar welke ontvangers verzenden wij uw gegevens?

Wij verzenden de gegevens vermeld in paragraaf 1 naar gegevensverwerkers die zijn gevestigd in de Europese Unie voor de doeleinden die worden bepaald in deel 2. Dergelijke gegevensverwerkers verwerken persoonlijke gegevens alleen op instructies van ons en de verwerking wordt namens ons uitgevoerd.

Het is niet onze bedoeling om uw persoonlijke gegevens aan een derde land door te geven. Bovendien worden uw persoonlijke gegevens alleen overgedragen zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming als dit wettelijk toegestaan of noodzakelijk is.

 • De gegevens die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden binnen onze groep van bedrijven gedeeld voor interne administratieve doeleinden, inclusief gezamenlijke klantenservice, indien nodig. Deze overdracht is in ons rechtmatig belang om de gegevens voor administratieve doeleinden binnen de groep van bedrijven te verwerken.
 • Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan autoriteiten in het kader van hun rechtsgebied (bijvoorbeeld belastingautoriteiten, politie, vervolgende autoriteiten). De gegevens worden overgedragen omdat we wettelijk verplicht zijn om de gegevens over te dragen of wanneer het in ons legitieme belang is om de gegevens te delen om misbruik te detecteren of om wettelijke claims af te dwingen.
 • Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden uw persoonlijke gegevens overgedragen aan de volgende externe bedrijven en externe dienstverleners op wier diensten wij afhankelijk zijn voor het verlenen van onze diensten:
  • Mailplus, Spotler B.V.
  • SHE Informationstechnologie AG
  • trio-group communication & marketing GmbH

Voor e-mail nieuwsbrieven gebruiken we Mailplus, een dienst van Spotler Nederland BV, Boris Pasternaklaan 16, 2719 DA Zoetermeer (in de volgende "Spotler") voor het verzenden van de nieuwsbrief. Door u te abonneren op onze e-mailnieuwsbrief wordt alleen uw e-mailadres dat bij de registratie werd verstrekt overgedragen aan en opgeslagen op de Spotler-server. Na registratie voor de e-mailnieuwsbrief ontvangt u een e-mail van BASF om uw lidmaatschap in de e-maillijst te bevestigen. Namens BASF slaat op en gebruikt uw e-mailadres alleen voor het verzenden van de nieuwsbrief. Nieuwsbrieven bevatten een analysepixel voor het optimaliseren van onze services. Deze pixel is volledig anoniem, geen conclusie over de e-mailontvanger is mogelijk.

Onderaan elke e-mail nieuwsbrief vindt u op elk gewenst moment een hyperlink waarmee u zich kunt afmelden voor de nieuwsbrief.

Voor mailingen per post maken we gebruik van de diensten van Kwoot, De Oude IJssel 1, 8253 PV Dronten of Prosu, De Terminator 1, 8251 AD Dronten. Door u te abonneren op postcontact, worden uw naam en adres overgedragen aan en opgeslagen bij BASF CRM System, gevestigd in Duitsland.

 • We hebben onze externe bedrijven en externe dienstverleners zorgvuldig geselecteerd als verwerkers binnen de reikwijdte van art. 28 (1) GDPR en contractueel verplicht om alle persoonlijke gegevens uitsluitend in overeenstemming met onze instructies te verwerken.
 • Bij transacties waarbij de structuur van ons bedrijf verandert, kan klantinformatie worden gedeeld met het deel van het bedrijf dat moet worden overgedragen. Telkens als persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan derden in de hierboven beschreven mate, zorgen wij ervoor dat dit wordt gedaan in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Openbaarmaking van persoonsgegevens wordt gerechtvaardigd door het feit dat we een rechtmatig belang hebben bij het aanpassen van onze bedrijfsvorm aan de economische en wettelijke omstandigheden zoals vereist.

4. Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

BASF heeft technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om een passend beveiligingsniveau te waarborgen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige wijziging, vernietiging, verlies of ongeautoriseerde openbaarmaking. Dergelijke maatregelen zullen voortdurend worden verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

5. Gebruiken wij cookies op onze website?

We zullen je informeren over het gebruik van cookies op onze cookie-lintbalk wanneer je onze website bezoekt. Je accepteert het gebruik van cookies door onze website verder te gebruiken. We willen je informeren over de cookies die we gebruiken en hoe je cookies afwijst.

(1) De volgende cookies zijn belangrijk voor een vlot gebruik en specifieke services van onze website:

CookieDoelEinde
JSESSIONIDStelt ons in staat voorkeuren op te slaan die je instelt gedurende je bezoek aan onze website.
Zal worden gewist zodra je de cache wist (of een jaar na je bezoek)
BIGipServerWeb_Pool
Dit cookie stelt ons in staat het aantal aanvragen van onze gebruikers goed te verdelen over onze servers. Het ondersteunt de stabiliteit van onze website.
Zal worden gewist zodra je de cache wist (of een jaar na je bezoek)
agroFsDit cookie stelt ons in staat om te onthouden welk teksformaat je hebt ingesteld.
Zal na 7 dagen worden gewist.
agroportal.infocategories
Stelt ons in staat voorkeuren op te slaan die je instelt gedurende je bezoek aan onze website.
Zal worden gewist zodra je de cache wist (of een jaar na je bezoek)
agroportal.city
Dit cookie stelt ons in staat om de geselecteerde plaats te onthouden.
Zal worden gewist zodra je de cache wist (of een jaar na je bezoek)
agroportal.county
Dit cookie stelt ons in staat om het geselecteerde land te onthouden.
Zal worden gewist zodra je de cache wist (of een jaar na je bezoek)
agroportal.region
Dit cookie stelt ons in staat om de geselecteerde regio te onthouden.
Zal worden gewist zodra je de cache wist (of een jaar na je bezoek)
agroportal.zipcode.label
Dit cookie stelt ons in staat om de geselecteerde postcode te onthouden.
Zal worden gewist zodra je de cache wist (of een jaar na je bezoek)
psz.crop.*
Deze vijf cookies stelt ons in staat om uw persoonlijke instellingen te onthouden. Deze zijn nodig voor een persoonlijke website op het gebied van weer, nieuws, evenementen of contactgegevens.
Dit is constant nodig om de gewenste service te verlenen en zal nooit worden gewist.
psz.loc.*
Deze vijf cookies stelt ons in staat om uw persoonlijke instellingen te onthouden. Deze zijn nodig voor een persoonlijke website op het gebied van weer, nieuws, evenementen of contactgegevens.
Dit is constant nodig om de gewenste service te verlenen en zal nooit worden gewist.
psz.hideinfo
Deze cookie stelt ons in staat om te onthouden dat de personalisatie functies niet meer worden getoond.
Zal worden gewist 3 maanden na het verlaten van de personalisatie functie.
psz.hidecockpitinfo
Deze cookie stelt ons in staat om te onthouden bepaalde functies niet meer te tonen.
Zal worden gewist 3 maanden na het verlaten van de functie.

(2) Cookies voor de webbezoeken:

CookieDoelEinde
ACOOKIEDit cookie stelt de webanalyse-tool Webtrends in staat om anoniem informatie te verzamelen over hoe onze website wordt gebruikt. Zulke anonieme informatie laat ons onder andere zien hoeveel mensen onze website hebben bezocht, de websites waar de gebruikers op zaten net voordat zij belandden op onze website en welke pagina's zij hebben bezocht.
Zal worden gewist twee jaar na je bezoek
WT_FPC
Webtrends traceert standaard bezoekers overal in het primaire domein en alle subdomeinen. Dit door het plaatsen van een eerste partij-cookie in je primaire domein met de voorafgaande stip, die subdomeinen in staat stelt om ook deze cookie te lezen.
Zal worden gewist twee jaar na je bezoek
IdWij gebruiken de dubbelklik-cookie om data te verzamelen met betrekking tot gebruikersinteracties met ad-impressies en andere ad-servicefuncties daar zij betrekking hebben op onze website.
Zal worden gewist twee jaar na je bezoek
utag_main
De Tealium Tag Management-bibliotheek maakt en handhaaft een enkel cookie dat utag_main genoemd wordt. Binnen dat cookie zijn er verschillende ingebouwde waarden die de anonieme bezoekerssessie traceren. Zoals een unieke identificator voor de sessie en een Unix/Epoch tijdstempel in milliseconden.
Zal worden gewist twee jaar na je bezoek
D41IDWe gebruiken dit cookie van Dun and Bradstreet om anonieme informatie over bedrijven die onze websites bezoeken af te leiden.
Zal worden gewist twee jaar na je bezoek
CookieDoelEinde
atidvisitorDeze cookie door de analyse-tool AT Internet maakt het mogelijk om de lijst met sites die de bezoeker tegenkomt te volgen en de geïdentificeerde bezoekersinformatie op te slaan. Als de cookie wordt verwijderd, wordt een nieuwe bezoeker geteld voor bezoekers die terugkeren naar de website omdat er een gebrek is aan geïdentificeerde bezoekersinformatie.Wordt 6 maanden na je bezoek verwijderd
atremanVia deze AT-internetcookie wordt een eerdere toeschrijvingscampagne onthouden. Als de cookie wordt verwijderd, is de voorafgaande toewijzing van campagnes niet meer mogelijk.Wordt 30 dagen na je bezoek verwijderd
atredirMet deze cookie kan AT Internet de informatie bewaren die tijdens een JavaScript-omleiding wordt verzonden om de verkeersbron te meten. Als de cookie wordt verwijderd, gaat de informatie verloren die tijdens een omleiding is verzonden.Wordt standaard 30 seconden bewaard
atsessionDeze AT-internetcookie verzamelt de lijst met nieuwe campagnes die tijdens een bezoek worden aangetroffen, om te voorkomen dat dezelfde campagne meerdere keren wordt gemeten. Als de cookie wordt verwijderd, kunnen campagnes die al tijdens een bezoek zijn aangetroffen, opnieuw worden verzonden.Wordt 30 minuten na je bezoek verwijderd
atuseridDoor deze cookie van AT Internet wordt de bezoekers-ID voor first-party cookie-sites opgeslagen. Als het wordt verwijderd, is er geen unieke bezoekers-ID voor first-party cookie-sites beschikbaar.Wordt 13 maanden na je bezoek verwijderd
idrxvrDeze externe cookie van AT Internet maakt het mogelijk om de hoofdbezoekers-ID te verzamelen waardoor de domeinoverschrijdende verwerking van unieke bezoekers is ingeschakeld. De cookie presenteert de technische waarde die gekoppeld is aan het geïdentificeerde bezoekersbeheer. Als het wordt verwijderd, kunnen er wijzigingen zijn in de bepaling van een bezoek / bezoeker.Wordt 13 maanden na je bezoek verwijderd
tmstDe AT Internet - Timestamp-cookie van derden geeft de datum aan van plaatsing van de belangrijkste bezoekers-ID-cookie. Als het wordt verwijderd, kunnen er wijzigingen zijn in de bepaling van een bezoek / bezoeker.Wordt 6 maanden na je bezoek verwijderd

Je kunt je browserinstellingen gebruiken om te beslissen welke cookies je accepteert en afwijst. Denk erom dat je misschien niet alle functies van onze website kunt gebruiken als je cookies onder sectie 7 (1) afwijst.

U kunt voorkomen dat Webtrends en AT Internet's door cookies gegenereerde gegevens en gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzameld door de browserplug-ins te downloaden en te installeren.

Opt out of interest-based advertising

Opt out of Webtrends cookies

Opt out of AT Internet cookies

U kunt voorkomen dat Tealium door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP adres) verzameld en gebruikt door te klikken op deze [ link ]. Het volgen wordt onmiddellijk uitgeschakeld wanneer u op de koppeling klikt. Let erop u krijgt geen bevestigingsbericht.

Onze website biedt u de mogelijkheid om sociale media te gebruiken. Om uw gegevens te beschermen, zijn de sociale media kanalen alleen als een afbeelding op de website geïntegreerd, die op zijn beurt een link bevat naar de bijbehorende website van de eigenaar van de betreffende sociale media kanaal. Als u op de afbeelding klikt, worden de gegevens naar de betreffende provider verzonden. Als u niet op de afbeelding klikt, is er geen uitwisseling tussen u en de aanbieders van de sociale media kanalen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor, en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor, verliezen of aansprakelijkheden die voortvloeien uit of verband houden met platforms van derden. Uw gebruik van platforms van derde partijen is onderworpen aan de algemene voorwaarden van de externe platformoperators.

We hebben de sociale media kanalen van de onderstaande providers op onze Homepage geïntegreerd:

• Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;

• Twitter Inc., 795 Folsom St, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA;

• Google+ of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

• YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

6. Bewaartermijn van gegevens

We verwijderen of anonimiseren uw persoonlijke gegevens zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verwerkt in overeenstemming met de bovenstaande paragrafen, tenzij verwijdering of blokkering onze wettelijke verplichtingen om records te leveren en bewaren (zoals bewaarperioden door commerciële of fiscale wetgeving). Als u uw registratie voor e-mail niet bevestigt (zie hierboven), verwijderen we de betreffende gegevens na 24 uur na uw ontvangst van de bevestigingsmail.

7. Welke rechten heb ik?

Je hebt bepaalde rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming met inbegrip van het recht om een kopie aan te vragen van de persoonlijke informatie die we over je hebben, als je die schriftelijk bij ons aanvraagt:

7.1. Recht van toegang: het recht om toegang te verkrijgen tot je informatie (als wij die verwerken), en bepaalde andere informatie (zoals die welke voorzien is in dit privacy beleid);

7.2. Recht op correctie: als je persoonlijke informatie fout of onvolledig is, heb je het recht om je persoonlijke informatie gerectificeerd te krijgen;

7.3. Recht op wissen: dit staat ook bekend als ‘het recht op vergetelheid’ en, eenvoudig gezegd stelt het je in staat om te vragen om het wissen of verwijderen van je informatie als er geen dwingende reden voor ons is die te blijven gebruiken. Dit is geen algemeen recht tot wissen; er zijn uitzonderingen. Wij hebben bijvoorbeeld het recht om door te gaan met het gebruik van je persoonsgegevens als dat gebruik noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke vorderingen.

7.4. Recht om ons gebruik van jouw informatie te begrenzen: het recht om het gebruik van je persoonlijke informatie te schorsen of de manier waarop we die kunnen gebruiken te beperken. Denk erom dat dit recht beperkt is in bepaalde situaties: wanneer wij je persoonlijke informatie aan het verwerken zijn die wij van je verzameld hebben met jouw toestemming kun je alleen vragen om beperking op basis van: (a) onjuistheid van data; (b) waar onze gegevensverwerking onwettig is en je je persoonlijke informatie niet gewist wilt hebben; (c) je hem nodig hebt voor een juridische vordering; of (d) als wij de gegevens niet langer hoeven te gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben. Wanneer verwerking beperkt is, kunnen wij je informatie nog steeds opslaan, maar mogen die verder niet gebruiken. Wij houden lijsten bij van mensen die hebben gevraagd om beperking van het gebruik van hun persoonlijke informatie om er zeker van te zijn dat de beperking in de toekomst wordt gerespecteerd;

7.5. Recht op gegevens portabiliteit: het recht om te vragen dat wij (waar technisch doenlijk) je persoonlijke informatie verplaatsen, kopiëren of overbrengen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat, voor je eigen doeleinden naar andere services;

7.6. Recht van bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van je persoonlijke informatie met inbegrip van waar wij die gebruiken voor onze legitieme belangen, direct marketing;

7.7. Recht om geïnformeerd te worden: je hebt het recht om te worden voorzien van duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie over hoe wij je persoonlijke informatie gebruiken; en

7.8. Recht om toestemming in te trekken: als je je toestemming hebt verleend voor iets wat wij doen met je persoonlijke informatie, heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken (hoewel als je dat doet, dit niet betekent dat alles wat we tot dan toe met je persoonlijke gegevens hebben gedaan onwettig is).

De uitoefening van deze rechten is kosteloos voor jou, je wordt echter gevraagd je identiteit te bewijzen met 2 goedgekeurde stukken identificatie. Wij zullen redelijke inspanningen verrichten in overeenstemming met onze wettelijke verplichting om persoonlijke informatie over jou in onze bestanden te leveren, te corrigeren of te wissen.

Om onderzoek te doen of een van je rechten uiteengezet in dit privacy beleid uit te oefenen en/of een klacht in te dienen kun je contact met ons opnemen door ons te e-mailen of schrijven en wij zullen proberen binnen 30 dagen te antwoorden. Contactgegevens zijn te vinden in sectie 10 hieronder.

Wanneer wij formele schriftelijke klachten ontvangen, zullen wij contact opnemen met de persoon die de klacht heeft ingediend om er gevolg aan te geven. Wij werken samen met de toepasselijke regelgevende autoriteiten, inclusief lokale gegevensbeschermingsautoriteiten, om alle klachten die wij niet direct kunnen oplossen op te lossen.

Als je niet tevreden bent met de manier waarop een klacht die je indient met betrekking tot jouw persoonlijke informatie wordt behandeld door ons, kun je je klacht doorverwijzen naar de relevante gegevensbeschermingtoezicht-autoriteit.

8. Waar kun je een klacht indienen?

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming (zie voor contactgegevens hieronder) of bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat waar je gewoonlijk verblijft, plaats waar je werkt of plaats van de vermeende inbreuk. Of je kunt contact opnemen met onze leidende gegevensbeschermingsautoriteit:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz

Hintere Bleiche 34

55116 Mainz

https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/

E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

9. Wie is de beheerder en functionaris voor gegevensbescherming?

Je kunt de beheerder in de zin van gegevensbeschermingswetten hier vinden.

Onze functionaris voor gegevensbescherming is:

Alexandra Haug

Functionaris voor gegevensbescherming in de EU van BASF

D-67056 Ludwigshafen

+49 (0) 621 60-0

10. Privacy van kinderen

Deze website is bedoeld om te worden gebruikt door personen van 18 en ouder. Wij proberen geen informatie te verzamelen over personen jonger dan 18 jaar.

Er behoort geen informatie te worden ingediend of geplaatst op de websites door personen jonger dan 18 jaar. Als zo iemand persoonlijke informatie indient via de websites, zullen wij die informatie wissen zodra we zijn/haar leeftijd hebben opgemerkt en zullen deze daarna niet gebruiken voor welk doel dan ook.

Top