BASF Agricultural Solutions | NL

BASF Agricultural Solutions | NL

Contact

Graszaadteelt

In Nederland werd in 2017, ruim 13.000 ha graszaad geteeld. Ruim 2/3 van het areaal is Engels raaigras. Van alle graszaden die we hier in Nederland telen, gaat maar liefst 80% naar het buitenland. We zijn dus op het gebied van graszaad een echt exportland.

Bij graszaadteelt worden de volgende stappen doorlopen: ·

  • Inzaaien percelen
  • Keuring van velden door N.A.K.
  • Bestrijding van ziekten en plagen
  • Dorsen van gras
  • Drogen graszaad

Om een goede opbrengst te garanderen vindt in het voorjaar en begin van de zomer bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden plaats. Ongewenste grassoorten worden gericht aangepakt. En ziektes die de oogst schade kunnen opleveren, worden nauwkeurig opgespoord en indien nodig bestreden.

Top