BASF Agricultural Solutions | NL

BASF Agricultural Solutions | NL

Contact

Granen

Granen zijn een van de belangrijkste landbouwproducten. Ziekten, onkruid en onderdak bieden grote uitdagingen voor boeren.

Uitdagingen voor de teelt van granen

Bescherming tegen schimmelziekten

Het beschermen van granen tegen schimmelziekten is een fundamentele uitdaging voor de boer. Jaren met hoge ziektedruk vormen een bijzondere uitdaging, temeer daar verschillende schimmelziekten tegelijkertijd voorkomen. Kleine vensters met sproeitijd tijdens moeilijke weersomstandigheden vormen extra uitdagingen. Onder stressvolle omstandigheden zoals droogte speelt ook de vitaliteit van graanplanten een rol. Dit aspect moet ook worden overwogen bij het selecteren van fungiciden.

Bescherming tegen opgenomen graan

Granen hebben stabiliteit nodig totdat ze worden geoogst. Groeiregulatoren zorgen hiervoor en voorkomen het onderbrengen van alle soorten granen. Zelfs bij slecht weer worden de gewassen uniform kort gehouden. Door groeiregelaars toe te passen, zorgt de boer ervoor dat graanplanten droogtegerelateerde stresssituaties kunnen overleven en een optimale kwaliteit leveren.

Bescherming tegen onkruiden

Elk jaar moeten boeren opnieuw beslissen over de juiste strategie voor het gebruik van herbiciden. Vooral het gebruik van herbiciden in de lente moet grondig worden gepland. Vooral gewassen die vroeg zijn gezaaid zonder toepassing in de herfst, moeten zo snel mogelijk worden behandeld. Gebieden behandeld in de herfst moeten worden gecontroleerd of het effect van de herbiciden voldoende was. Elk onkruid dat opduikt, moet worden verwijderd door opnieuw te spuiten.

Top