Landschap

Biodiversiteit

Boeren die werken op de scheidslijn van natuur en leefomgeving zijn zich heel bewust van het belang van bescherming van deze ecosystemen. Het behoud van biodiversiteit is een van de belangrijkste taken voor boeren en landeigenaren.

Waar de mens in de landbouw werkt, grijpt hij in op leefgebieden van planten en dieren. Tegen 2050 zal de wereldbevolking stijgen tot circa 9 miljard mensen. De vraag naar voedsel zal 70 procent hoger zijn dan vandaag. Tegelijkertijd loopt de uitbreiding van bouwland tegen zijn grenzen.

De grootste uitdaging is om evenwicht te bewaren tussen de toenemende vraag naar voedsel en het behoud van biodiversiteit. Efficiënt ruimtegebruik wordt beschouwd als de belangrijkste voorwaarde om de natuurlijke habitat voor dieren en planten te behouden. Biodiversiteit en landbouw hebben elkaar nodig.

Opereren onder realistische omstandigheden

Bij duurzame landbouw wordt de meest productieve landbouwgrond gebruikt voor productie en minder vruchtbare grond als leefgebied voor planten en dieren. Hoe dit in de praktijk werkt laat BASF zien in diverse projecten met boeren en wetenschappers op verschillende locaties in Europa.

De principes hiervan zijn: de agrarische bedrijven moeten opereren onder realistische omstandigheden. Ervaren deskundigen op het gebied van milieu- en natuurbescherming worden vroeg bij het project betrokken; de meetgegevens worden onafhankelijk van elkaar, vakkundig verzameld en beoordeeld. Op deze wijze levert BASF een bijdrage aan het behoud en de verbetering van de biodiversiteit en bevordert zijn duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Het Europese Farm Network van BASF

De eerste samenwerking begon in 2002 in Engeland, op de boerderij Rawcliffe Bridge. BASF ontwikkelde samen met de ondernemer een aantal duurzame maatregelen waardoor de biodiversiteit op en rondom zijn akkers weer toenam. Inmiddels is dit concept over heel Europa uitgerold. Momenteel zijn 19 bedrijven aangesloten bij het Farm Network, verdeeld over 8 landen. Op alle bedrijven wordt nauw samengewerkt met wetenschappers op het gebied van landbouw, natuur en biodiversiteit. BASF Farm Network

Bekijk hiernaast de video over moderne landbouw.

Hoe draagt BASF bij aan biodiversiteit?

• Wij optimaliseren continu onze processen door het implementeren van een breed scala aan maatregelen op onze productielocaties. Zo dragen we bij aan energie-efficiënt behoud van hulpbronnen, bescherming van het klimaat, vermindering van de uitstoot van lucht en water en het voorkomen van afval.
• Met innovatieve producten en diensten versterken we de strategie van onze klanten en onze activiteiten voor onderzoek en ontwikkeling.
• Wij ondersteunen milieubewustzijn en onderwijsprogramma’s
• Wij implementeren projecten om de bescherming van biodiversiteit op lokaal niveau aan te moedigen.

Wij staan voor duurzame landbouw!

Al meer dan 100 jaar ontwikkelt BASF innovatieve producten en diensten voor de agrarische sector om de beschikbare bronnen, in het bijzonder bodem en water, zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Veilige en duurzame toepassing hiervan staan hierbij uiteraard centraal.

Bekijk hieronder het filmpje

Top