Landschap

Sclerotinia [Sclerotinia sp.]

Steeds vaker vinden aardappeltelers aantasting van sclerotinia in hun gewas. Dat betekent dat de druk vanuit de bodem toeneemt. Deze plaag komt in veel gewassen voor, maar in rotatie met groentegewassen of koolzaad is spraken van een verhoogde druk. In pootgoed komt sclerotinia al vaker voor, maar in de consumptie- en zetmeelteelt is sclerotinia een groeiend probleem.

Sclerotinia overleeft lang in de bodem in de vorm van sclerotiën. Dit zijn donkere korrels van schimmeldraad die lijken op rattenkeutels. Door sclerotinia niet of onvoldoende te bestrijden zal de besmetting van sclerotiën toenemen. In daar op volgende teelten zijn problemen met sclerotinia zeker te verwachten. BASF heeft al enige jaren geleden hierop ingespeeld om onderzoek te doen naar de bestrijding en voorkoming van sclerotinia. In pootgoed is 3 jaar onderzoek uitgevoerd om te bestuderen welke effect telers mogen verwachten van Signum. Uit onderzoek blijkt dat Signum tot wel 90% minder stengelaantasting kan geven. Voor sclerotinia bestrijding is het belangrijk tijdig te beginnen met toepassen. Voor het sluiten van het gewas starten geeft het beste effect.

Top