Landschap

Echte meeldauw (podosphaera leucotricha) [Podosphaera leucotricha]

Meeldauw is een van de belangrijkste ziektes in de fruitteelt, voornamelijk in droge, warme streken. In het geval van een ernstige infectie, kunnen opbrengstverliezen van 40% en hoger worden verwacht.

De meeldauw in appel en peren is een echte meeldauw en wordt veroorzaakt door de schimmel Podosphaera leucotricha. Een meeldauwinfectie kan al plaatsvinden in het rozenknopstadium van de appel. Hierdoor worden scheuten en bladeren met een wit laagje schimmelpluis bedekt. Bij een zware aantasting kunnen de vruchten een netvormige verruwing oplopen.

Locaties

De schimmel overwintert in de groeiende uiteinden en infecteert van daaruit de nieuw gevormde bladeren en bloesem. De zichtbare myceliumlaag is de secundaire infectie tijdens de zomer. Regen remt de ontwikkeling van schimmels.

Bestrijding

De combinatie van mechanische en chemische maatregelen is het meest effectief. Aangetaste scheuten dienen continu afgesneden te worden. Wanneer de eerste symptomen optreden, dient direct een fungicide-programma te worden toegepast.

Top