BASF Agricultural Solutions | NL
Landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Stemphylium spp [Stemphylium sp.]

Stemphylium is een schimmelaantasting veroorzaakt door Pleospora-soorten. De bekenste zijn Pleospora herbarum (anam stemphylium botryosum) en Pleospora tarda (anam Stemphylium versicarium). Aantasting door deze schimmel komt bij veel gewassen (asperge, luzerne, tomaat, vlas, sla, appel, peer, gladiool, boon (roodneusziekte), ui en prei) voor, maar het ziektebeeld wordt vaak niet tijdig herkend en veroorzaakt zo ongemerkt veel schade.

Stemphylium in suikerbieten

Stemphylium, ook wel gele vlekjes ziekte genoemd, dook in 2007 voor het eerst op in De Veenkoloniën. Sindsdien heeft deze schimmel een ware opmars gemaakt en komt nu verspreid in heel Nederland voor. De schimmel kan de hele cyclus binnen een week volbrengen van infectie tot nieuwe sporenvorming. Hiermee is deze cyclus veel sneller dan bij Cercospora het geval is. Opbrengstverliezen van 50% zijn mogelijk. Waardplanten voor deze schimmel zijn naast biet ook cichorei, aardappel, gele mosterd, spinazie en melganzenvoet.

Stemphylium in uien

Deze aantasting lijkt over het algemeen op een te vroeg afstervend uiengewas maar komt soms ook voor op een jong gewas. Op de geelverkleurend bladeren zijn meerdere vlekken waarneembaar. Deze iets langwerpige vlekken zijn bruinachtig (van geelbruin tot roodbruin) van kleur. Vanuit deze vlekken kan de schimmel toxines afscheiden die de geelverkleuring van het blad veroorzaken. Aantasting kan op meerdere manieren plaats vinden. Als zwakteparasiet vindt dit meestal plaats via beschadigt blad (kleine scheurtjes, bladbreuk) of op plaatsen die eerder door andere schimmels zijn aangetast.

Gezond en onbeschadigd blad kan ook worden aangetast bij langere bladnatperiodes (minimaal 24 uur). Na een korte incubatietijd van enkele dagen is de beginaantasting te herkennen aan een lichte, ovale, geelwitte vlek met een bruinachtig centrum. De conidiën die hier gevormd worden kunnen meteen nieuwe infecties veroorzaken. De grootte van de aantasting kan variëren van 0,5 cm tot een geheel aangetast blad. Naarmate de vlek groter wordt veranderd de vorm van ovaal naar meer langwerpig. De kleine vlekken zijn soms wat ingezonken terwijl aan de rand soms wat weekrot of natrot weefsel is te zien. Dit is secundair rot veroorzaakt door bacteriën.

Stemphylium in prei

De aantasting in prei lijkt veel op de aantasting zoals die ook bij uien voorkomt maar de kleur is over het algemeen iets lichter. Op aangetaste bladeren kunnen na een maand zwarte sporen hoopjes gevonden worden.

Top