Landschap

Echte meeldauw (uncinula necator) [Erysiphe necator]

Echte meeldauwsoorten zijn een groep van obligate parasieten (hebben een levende planten nodig om te overleven) en zijn waardplant specifiek. Deze schimmels zijn te herkennen aan de poederachtige witte waas of wit/grijzige vlekken die voornamelijk boven op de bladeren aanwezig zijn. Deze vlekken zijn gemakkelijk van het blad af te vegen. Meeldauwsporen hebben geen vloeibaar water nodig om te kiemen. Een relatief vochtige omgeving van meestal 50% of hoger in combinatie met warm weer is vaak voldoende om de schimmel een kans te geven zich te ontwikkelen. Echte meeldauw wordt verspreid via de wind, regen of zelf kleding.

Druivenmeeldauw

De echte meeldauw van druiven is Uncinula necator, voorheen bekend als Erysiphe necator en Oidium tuckeri.

Levenswijze

De schimmel overwintert op oude aantastingen van het vorig jaar zoals ogen, bladeren, vruchten en hout in de vorm van chasmothecia. Dit chamothecia is een eerst geel, vervolgens donkerbruin, bij rijpheid zwart, bolrond met draderige aanhangsels. In de chasmotecia zijn de ascosporen goed beschermd tegen de winter. In het voorjaar worden de ascosporen na een regenbui uit deze chasmotecia losgelaten en door de wind verspreid. Deze ascosporen kiemen en zorgen voor de eerste of primaire infectie. Uit deze primaire infectie zal de schimmel een ander soort sporen gaan vormen, de conidia. Deze conidia zullen voor de tweede of secundaire infectie zorgen, met name op uitlopende plantendelen. Omdat deze schimmel geen vloeibaar water op het blad nodig heeft om te kiemen, kan de verspreiding bij vochtig weer (relatieve vochtigheid van 40-100%) bij temperaturen van 6-32° C plaats vinden. Hierdoor kan deze schimmel de plant aantasten terwijl het voor ander ziekten te droog is.

Symptomen

Echte meeldauw is te herkennen aan de witte, poederachtige waas op de bladeren en open gebarsten bessen. Voordat de witte waas te zien is, is de aantasting te zien als olieachtige vlekken. Pas als de aantasting zich verder ontwikkelt, wordt de grijswitte aanslag zichtbaar.

Schade

De aantasting kan leiden tot verminderde productie doordat er minder licht op het blad komt (minder fotosynthese) en dus een lagere suikerproductie en door aantasting van de druiven die zelfs openbarsten.

Top