Landschap

Echte meeldauw (erysiphe pisi) [Erysiphe pisi]

Beschrijving

Geïnfecteerde bladeren, stengels en peulen worden bedekt door een dichte witte vacht (afbeelding 1) die later grijs tot zwart kan worden (afbeelding 2). De geïnfecteerde plekken op de peulen zakken in. Vegetatieve groei neemt af. De verminderde vegetatieve groei heeft een negatief effect op de oogstopbrengst. Erwten van geïnfecteerde peulen zijn niet verkoopbaar.

Locaties

De schimmel verschijnt meestal kort voor de oogst en in laat ingezaaide gewassen. De schimmel kan overwinteren op geïnfecteerd plantenafval van het voorgaande jaar, dit is de primaire bron van infectie.

Preventie

Verwijder geïnfecteerde plantenresten en hanteer een gewasrotatie. Sommige erwtensoorten zijn resistent. Vroege cultivatie wordt aanbevolen. De behandeling met fungiciden dient direct aan het begin van de infectie te worden uitgevoerd.

Top