Landschap

Vuur [Botrytis elliptica]

Vuur is een schimmelziekte die tulpen, lelies en narcissen kan aantasten.

Herkenning

Bij bollen waarvan de huid deels is verdwenen, kleuren de randen van de nog aanwezige huid zwart en zijn deze randen bezet met zwarte sclerotiën. Deze symptomen onstaan vaak plaatselijk bij de bolbodem of op de platte zijde van de bol. Op de buitenste witte rok zijn ronde of ovale plekken aanwezig, scherp begrensd door een smalle donkere rand. Zij hebben een geelgrijs centrum, dat later bruin wordt en enigszins ingezonken.

Deze aangetaste bollen kunnen in de volgende teelt een zogenaamde 'steker' geven, waaruit infectie en verdere verspreiding van de botrytis-schimmel plaatsvindt. Een 'steker' kan ook ontstaan doordat de tulpenspruit door een zieke grond met sclerotiën groeit en wordt aangetast.

Op de gezonde planten, rondom de 'stekers' kunnen pleksgewijs donkergroene, waterige plekjes ontstaan., die later tot een grotere plek uitgroeien. Deze plekken zijn bedekt met sporenvormend grauw schimmelpluis, die zich onder gunstige weersomstandigheden snel kunnen uitbreiden.

Dit proces wordt met 'vuur' aangeduid, De sporen kunnen via de ruimte naast de tulpenstengel in de grond 'spoelen' of later met blad- en stengelresten ook in de grond terechtkomen en daar sclerotiën vormen voor overleving.

Top