Landschap

Akkerwinde (convolvulus arvensis) [Convolvulus arvensis]

De akkerwinde is een jaarrond kiemende vaste plant, een stevig onkruid met een diepgaande wortel en talloze uitlopers met wortelknoppen. Akkerwinde geeft de voorkeur aan droge, warme, voedselrijke, diepe en losse leemgronden.

Beschrijving

De zaadlobben zijn licht hartvormig, met duidelijk geaderde, sterke, gladde randen met lange steel (afbeelding 1). De bladeren zijn afwisselend, gesteeld, in lengterichting pijlvormig, rond aan de punt, met een stengel van 20 mm lang (afbeelding 3).

Akkerwinde windt zich rond andere planten en kan zich uitstrekken tot ongeveer 2m in hoogte. De bloeiwijze is wit tot roze, met lichtrode strepen, trechtervormig. Individueel in de oksel (afbeelding 3).

Per plant worden ongeveer 500 zaden gevormd (afbeelding 4). De verspreiding vindt echter voornamelijk plaats via kleine delen van de uitlopers die door bodembeheer worden verspreid.

Locaties

Mais, graan en in beperkte gevallen bieten.

Top