Landschap

Slakken [Gastropoda]

Slakken vormen de grootste groep van de weekdieren en worden ingedeeld in de klasse Gastropoda. Ze kunnen worden onderverdeeld naar naaktslakken en huisjesslakken, waarbij vooral naaktslakken grote schade kunnen aanrichten in land- en tuinbouwgewassen. In Nederland komen ca. 25 soorten naaktslakken voor. Enkele bekende soorten zijn de naaktslak Deroceras laeve, de grauwe veldslak (Deroceras reticulatum) en zwarte wegslak (Arion hortensis).

Kenmerken slakken

Slakken zijn tweeslachtig en kunnen een groot aantal eieren afzetten (Deroceras soorten ongeveer 300 stuks). Per jaar leggen ze 1 tot 3 keer eieren. Naaktslakken worden 3 tot 5 cm lang. Vochtige omstandigheden zijn bevorderlijk voor de activiteit van slakken. Tussen 18 en 30°C voelen slakken zich optimaal, hoewel een aantal soorten ook lagere temperaturen kan verdragen. De levensduur van volwassen slakken kan enkele maanden tot enkele jaren zijn! Het grootste gedeelte van hun leven brengen naaktslakken onder de grond door.

Schade slakken

Deroceras naaktslakken voeden zich met bovengrondse plantendelen. Andere soorten slakken worden bovengronds zelden waargenomen en vreten hoofdzakelijk aan ondergrondse plantendelen. Door het aanvreten ontstaan invalspoorten voor plagen en insecten.

Top