Landschap

Bruine en zwarte ratten [Rattus rattus]

De meeste zwarte ratten hebben een blauwgrijze tot zwarte rug- en buikzijde. Individuen met bruine en grijsbruine rugzijden en ee lichte buikzijde komen echter ook voor.

Schade

De rat verzorgd op diverse manieren schade. Hij kan zorgen voor vraatschade aan voedsel, de zwarte rat kan schade veroorzaken door het knaaggedrag en door het overbrengen van ziekten op mensen en dieren.

Bestrijding

Bij de bestrijding van de zwarte rat is preventie het belangrijkste aspect. Dit kan door bouwkundige maatregelen waardoor ratten niet binnen kunnen komen en door hygiënische maatregelen waardoor er voor de ratten geen voer te vinden is.

Top