BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Podcast

Met de lancering van een serie podcasts deelt BASF haar kijk op duurzame landbouw met een breder publiek. Podcasts zijn een ideaal platform om verdiepend op een onderwerp in te gaan. Het voordeel is dat ze onafhankelijk van tijd en locatie te beluisteren zijn. Een rit in een auto of landbouwvoertuig leent zich er bijvoorbeeld prima voor om er via de mobiele telefoon naar te luisteren.Podcast 1: Het belang van gewasbescherming

De eerste BASF Podcast duurt circa vijftien minuten. Duurzaamheidsmanager Eric Kiers van BASF gaat daar tijdens een interview in op de vele vragen en vooroordelen die bestaan rond gewasbeschermingsmiddelen.

“Cruciaal om de wereld te voeden”
De lage waardering van gewasbeschermingsmiddelen bij het grote publiek is volgens Kiers onterecht. “Voordat zo’n middel toegelaten wordt, is daar een lang traject van testen en studies aan vooraf gegaan. Je bent dus zomaar tien jaar verder.” Daarnaast geeft de duurzaamheidsmanager in de podcast de meerwaarde van gewasbeschermingsmiddelen aan. “Ze zijn cruciaal bij onze voedselvoorziening. Zonder zouden we tot 30% minder gewasopbrengst halen, terwijl de wereldbevolking ook nog eens groeit.” Toch oppert Kiers afrondend enkele mogelijkheden om slimmer om te gaan met gewasbeschermingsmiddelen: “Vooral via precisielandbouw en veredeling kunnen we er nog gerichter gebruik van maken.”

Luister hier naar de Podcast: Het belang van gewasbeschermingPodcast 2: Residuen op groenten en fruit

Iedereen heeft er een mening over: residuen op groenten en fruit. Maar wat zijn nu residuen en vormen ze eigenlijk een risico? In de nieuwste BASF Podcast geeft Kiers antwoord op deze vraag en legt hij uit hoe dat precies in elkaar steekt.

Van gewasbeschermingsmiddelen kan een residu achterblijven op groenten en fruit. Maar is dit daadwerkelijk ook altijd het geval? En wat zeggen dan de gevonden waarden? Gewasbeschermingsmiddelen mogen pas gebruikt worden nadat ze jarenlang zeer uitvoerig zijn getest op veiligheid voor mens, dier en milieu. En dat gaat heel ver. De extra veiligheidsmarges die in deze onderzoeken gehanteerd worden, zijn zodanig dat Kiers durft te stellen dat het gebruik van de middelen absoluut veilig is.

Luister hier naar de Podcast: Residuen op groenten en fruit

 BASF Agro NL

BASF Agro NL

Top