Landschap

Podcast

Met de lancering van een serie podcasts deelt BASF haar kijk op duurzame landbouw met een breder publiek. Podcasts zijn een ideaal platform om verdiepend op een onderwerp in te gaan. Het voordeel is dat ze onafhankelijk van tijd en locatie te beluisteren zijn. Een rit in een auto of landbouwvoertuig leent zich er bijvoorbeeld prima voor om er via de mobiele telefoon naar te luisteren.Podcast 1: Het belang van gewasbescherming

De eerste BASF Podcast duurt circa vijftien minuten. Duurzaamheidsmanager Eric Kiers van BASF gaat daar tijdens een interview in op de vele vragen en vooroordelen die bestaan rond gewasbeschermingsmiddelen.

“Cruciaal om de wereld te voeden”
De lage waardering van gewasbeschermingsmiddelen bij het grote publiek is volgens Kiers onterecht. “Voordat zo’n middel toegelaten wordt, is daar een lang traject van testen en studies aan vooraf gegaan. Je bent dus zomaar tien jaar verder.” Daarnaast geeft de duurzaamheidsmanager in de podcast de meerwaarde van gewasbeschermingsmiddelen aan. “Ze zijn cruciaal bij onze voedselvoorziening. Zonder zouden we tot 30% minder gewasopbrengst halen, terwijl de wereldbevolking ook nog eens groeit.” Toch oppert Kiers afrondend enkele mogelijkheden om slimmer om te gaan met gewasbeschermingsmiddelen: “Vooral via precisielandbouw en veredeling kunnen we er nog gerichter gebruik van maken.”

Luister hier naar de Podcast: Het belang van gewasbeschermingPodcast 2: Residuen op groenten en fruit

Iedereen heeft er een mening over: residuen op groenten en fruit. Maar wat zijn nu residuen en vormen ze eigenlijk een risico? In de nieuwste BASF Podcast geeft Kiers antwoord op deze vraag en legt hij uit hoe dat precies in elkaar steekt.

Van gewasbeschermingsmiddelen kan een residu achterblijven op groenten en fruit. Maar is dit daadwerkelijk ook altijd het geval? En wat zeggen dan de gevonden waarden? Gewasbeschermingsmiddelen mogen pas gebruikt worden nadat ze jarenlang zeer uitvoerig zijn getest op veiligheid voor mens, dier en milieu. En dat gaat heel ver. De extra veiligheidsmarges die in deze onderzoeken gehanteerd worden, zijn zodanig dat Kiers durft te stellen dat het gebruik van de middelen absoluut veilig is.

Luister hier naar de Podcast: Residuen op groenten en fruit

Podcast 3: De toekomst van de landbouw

“Intensieve landbouw is globaal gezien vaak duurzamer dan extensieve landbouw”, stelt duurzaamheidsmanager Eric Kiers in de derde BASF Podcast. “De beschikbare grond in de wereld wordt immers alleen maar beperkter. De vruchtbare grond zoals in Nederland is bijvoorbeeld juist geschikt om op te telen en in onze voedselvoorziening te blijven voorzien.”


Duurzaam dankzij robotica-technologie

Eric Kiers beargumenteert hierin dat intensieve landbouw juist de toekomst heeft. “Hoe intensiever de landbouw op de plekken die daar het meest geschikt voor zijn, hoe meer ruimte je overhoudt voor natuur. In andere regio’s moet je bijvoorbeeld veel meer input in de grond stoppen om hetzelfde resultaat te halen als we hier in Nederland doen. En in dat geval moet je gewassen importeren van ver; is dat duurzaam?” Wel nuanceert hij de term ‘intensief’. “Dat betekent voor mij: minder input van bijvoorbeeld water, kunstmest of gewasbeschermingsmiddelen. Wel denk ik aan meer veredeling van planten en precisielandbouw met drones, robotica en scans. Daarmee wordt de landbouw van de toekomst nog efficiënter.”

Luister hier naar de Podcast: De toekomst van de landbouw

 BASF Agro NL

BASF Agro NL

Top