BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Toki®

Herbicide

Onkruidbestrijding op onbeteelde terreinen

Toki is hét bodemherbicide voor permanent onbeteelde terreinen. Het gebruik is toegestaan op onverharde plaatsen en open verhardingen waar plantengroei ongewenst is.

Voordelen

  • Breed werkingsspectrum
  • Ook werkzaam tegen mossen
  • Zeer lange duurwerking

Algemene informatie

Productnaam Toki®
Formulering spuitpoeder
Werkzame stoffen 500 g/kg flumioxazin
Etikettekst Etiket Toki
Veiligheidsinformatieblad VIB Toki

Dit middel mag niet worden toegepast op halfopen en gesloten verhardingen.

Informatie over gewassen en plagen

Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 1,2 kg/ha
Top