BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Contact

Tanaris®

Herbicide

Onkruidbestrijding met de breedste bodemwerking

Tanaris is het nieuwe bodemherbicide met de breedste werking in suikerbieten. Door de brede én krachtige bodemwerking, versterkt Tanaris (dimethenamid-p + quinmerac) de basiskracht van een LDS -mix optimaal. Het directe resultaat hiervan is dat Tanaris het effect van een vervolgbespuiting verbetert. Tanaris is ook toegelaten op zandgronden en in grondwaterbeschermingsgebieden.

Voordelen

  • De basis in het LDS-schema
  • Bodemherbicide met het breedste werkingsspectrum
  • Maakt de vervolgbespuiting effectiever

Sterk op breedbladigen en eenjarige grassen

Tanaris is sterk op een groot aantal breedbladige onkruiden zoals ereprijs, kamille, kleefkruid, knopkruid, meldesoorten en veelknopigen. Ook is Tanaris zeer effectief op kiemende eenjarige grassen, zoals straatgras, hanenpoot en duist.

De kracht van Tanaris

Algemene informatie

Productnaam Tanaris®
Formulering Suspo-emulsie
Werkzame stoffen 333 g/l dimethenamide-p, 167 g/l quinmerac
Etikettekst Etiket Tanaris
Veiligheidsinformatieblad VIB Tanaris

Informatie over gewassen en plagen

Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladige onkruiden 0,3-0,6 L/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladige onkruiden 1,5 L/ha
Top