BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Tanaris®

Herbicide

Onkruidbestrijding met de breedste bodemwerking

Tanaris is het nieuwe bodemherbicide met de breedste werking in suikerbieten en voederbieten. Door de brede én krachtige bodemwerking, versterkt Tanaris (dimethenamid-p + quinmerac) de basiskracht van een LDS -mix optimaal. Het directe resultaat hiervan is dat Tanaris het effect van een vervolgbespuiting verbetert. Tanaris is ook toegelaten op zandgronden en in grondwaterbeschermingsgebieden.

Voordelen

  • De basis in het LDS-schema
  • Bodemherbicide met het breedste werkingsspectrum
  • Maakt de vervolgbespuiting effectiever

Sterk op breedbladigen en eenjarige grassen

Tanaris is sterk op een groot aantal breedbladige onkruiden zoals ereprijs, kamille, kleefkruid, knopkruid, meldesoorten en veelknopigen. Ook is Tanaris zeer effectief op kiemende eenjarige grassen, zoals straatgras, hanenpoot en duist.

De kracht van Tanaris

Advies Tanaris: ter verbreding en versterking LDS-mix

  • Tanaris toevoegen vanaf 2 echte blaadjes bietenplant
  • Op percelen waar na-kiemende onkruiden tot zeer laat in het seizoen voor problemen kunnen zorgen is er de extra mogelijkheid om Frontier Optima aan de laatste LDS-bespuiting toe te voegen.

Met Tanaris onkruidvrij tot de eindstreep

Algemene informatie

Productnaam Tanaris®
Formulering Suspo-emulsie
Werkzame stoffen 333 g/l dimethenamide-p, 167 g/l quinmerac
Etikettekst Etiket Tanaris
Veiligheidsinformatieblad VIB Tanaris

Informatie over gewassen en plagen

Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladige onkruiden 0,3-0,6 L/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladige onkruiden 1,5 L/ha
Top