BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Contact

Sumicidin® Super

Insecticide

Sumicidin Super meest stabiele pyrethroide onder glas.

Sumicidin Super is een insecticide uit de groep van de synthetische pyrethoiden. De werkzame stof esfenvaleraat (25 g/l) is geformuleerd als een emulsie concentraat (EC). Sumicidin Super heeft een brede toelating in de agrarische sector.

Voordelen

  • Breedwerkend insecticide
  • Contant- en maagwerking
  • Werkt bij lage en hoge temperaturen
  • Zacht voor het gewas

Algemene informatie

Productnaam Sumicidin® Super
Formulering Vloeistof
Werkzame stoffen 25.0 gr/ltr esfenvaleraat
Etikettekst Etiket Sumicidin Super
Veiligheidsinformatieblad VIB Sumicidin Super

De toepassing door middel van een luchtvaartuig is verboden. Een dop uit de driftreductieklasse van minimaal 75% dient te worden gebruikt op percelen, die grenzen langs watergangen, van: aardappelen, suiker- en voederbieten, erwten, stamslabonen, veldbonen, spruitkool, sluitkool, bloemkool, broccoli of koolrabi. Bij bloembollen op percelen die grenzen aan watergangen gebruik dient gemaakt te worden van een dop uit de driftreductieklasse van minimaal 50% in combinatie met luchtondersteuning of van een dop uit de driftreductieklasse van minimaal 90% zonder luchtondersteuning of er dient gebruik gemaakt te worden van een overkapte beddenspuit.

Informatie over gewassen en plagen

Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladluis (zuigschade) 0,2 liter per ha
Coloradokever (larven) 0,2 liter per ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Rupsen 0,45 liter per ha.
Trips 0,2 liter per ha.
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladrollers 0,2 liter per ha
Koolmot 0,2 liter per ha
Rupsen 0,2 liter per ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Trips
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladrollers 0,2 liter per ha.
Koolmot 0,2 liter per ha.
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladluis
Coloradokever (larven)
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Vliegen en muggen (bibio sp)
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladrandkever 0,2 liter per ha
Trips 0,2 liter per ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Vliegen en muggen (bibio sp)
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Trips
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladluis
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Vliegen en muggen (bibio sp)
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladluis
Bladluis (aardappelbladrolvirus)
Bladluis (zuigschade)
Coloradokever (larven)
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Trips
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladrollers 0,2 liter per ha
Koolmot 0,2 liter per ha
Rupsen 0,2 liter per ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
(Kas)witte vlieg 0,4 liter per ha.
Bladluis 0,4 liter per ha
Bladluis (Yn-virus) 0.2 liter per ha
Mineervlieg 0.2 liter per ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladluis
Coloradokever (larven)
Top