BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Vizura®

Vizura is een stikstofstabilisator die de stikstofefficiëntie van drijfmest verhoogt. Het is een innovatief product voor verbetering van de stikstofbalans en verhoging van de gewas opbrengst. De door BASF ontwikkelde werkzame stof DMPP vormt de basis van Vizura.

Voordelen

  • Stabilisatie van ammoniumstikstof (NH4+) in de bodem gedurende meerdere weken;
  • Verbetering van groei en ontwikkeling van het gewas dankzij een langere beschikbaarheid van ammoniumstikstof;
  • Aanzienlijke stijging van opbrengst en kwaliteit;
  • Minder uitspoeling van nitraat naar grondwater;
  • Praktische toepassing: laagste dosering van 2 liter per ha.

Details

Productnaam Vizura®
Formulering Stikstof-stabilisator
Werkzame stoffen DMPP

Maïs

Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Stikstof stabilisator
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Stikstof management
Stikstof stabilisator
Productnaam Vizura®
Formulering Stikstof-stabilisator
Werkzame stoffen DMPP
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Stikstof stabilisator
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Stikstof management
Stikstof stabilisator
Etikettekst Etiket Vizura
Veiligheidsinformatieblad VIB Vizura
Downloads Vizura brochure Gebruikers aan het woord over Vizura
 BASF Agro NL

BASF Agro NL

Top