BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Signum®

Fungicide

Signum is een preventief en systemisch werkend middel op basis van de werkzame stoffen boscalid en pyraclostrobin.

Uiteenlopende schimmelziekten kunnen forse schade toebrengen aan uw gewassen, met flinke omzetderving tot gevolg. Voor preventieve bescherming van een breed scala aan gewassen, is Signum het aangewezen fungicide.

Voordelen

  • Brede werking
  • Zacht voor het gewas
  • Zeer effectief
  • Zeer breed toegelaten

Signum in wortelen

In de teelt van wortelen wordt Signum preventief gespoten tegen met name sclerotina maar ook andere schimmelziekten als alternaria en meeldauw worden bestreden. Signum heeft een basisplaats in bijna elk spuitschema. Het beschermt niet alleen het loof maar zeker bij bewaarpeen juist ook het ondergrondse deel van het gewas. Doordat Signum twee actieve stoffen bevat uit elk een andere chemische groep, past het uitstekend in een juiste anti-resistentiestrategie. In veldproeven worden dikwijls diverse spuitschema’s met elkaar vergeleken. Er wordt gespoten, gerooid en de wortelen worden een paar maanden tot een half jaar ingeschuurd. Bij het uitschuren worden ze beoordeeld en steevast komen de schema’s met Signum aan de basis het beste uit de test. Deze schema’s geven altijd meer opbrengst en minder uitval.

Signum in aardappelen

In de teelt van aardappelen worden de ziekteverwekkers alternaria en sclerotinia effectief bestreden met Signum. De schimmel alternaria solani is een zwakteparasiet. Een aardappelgewas dat niet in optimale conditie is, kan gemakkelijk worden aangetast en binnen afzienbare tijd veel blad verliezen. Vanaf halverwege bloei dienen specifieke alternaria-middelen te worden toegepast, zoals bijvoorbeeld Signum. Het beste is om preventief met Signum te starten en daarna af te wisselen met andere specifieke middelen. Sclerotinia overleeft lang in de bodem in de vorm van sclerotiën. Dit zijn donkere korrels van schimmeldraad die lijken op rattenkeutels. Uit onderzoek blijkt dat Signum tot wel 90% minder stengelaantasting kan geven. Voor sclerotinia bestrijding is het belangrijk tijdig te beginnen met toepassen tijdens de teelt.

Signum in uien

In de teelt van uien is de bestrijding van bladvlekken en koprot een belangrijk thema. Signum is effectief op een breed scala aan schimmels, waaronder de meest vookomende bladvlekken en stemphylium. Uit onderzoek blijkt dat met Signum in het spuitschema hoge uien opbrengsten worden gerealiseerd. Signum staat bekend als de beste bestrijder van koprot. Deze ziekteverwkker heeft afgelopen jaren veel schade veroorzaakt in de bewaring. In onafhankelijk uienonderzoek is de koprot werking van Signum aangetoond in meerdere jaren. Signum werkt het beste als het vroeg en preventief wordt ingezet in het spuitschema.

Signum in bonen en erwten

In de teelt van bonen met peul (Stamslaboon, Stamsnijboon, Stokslaboon, Stoksnijboon, Pronkboon, Kouseband) en in de teelt van erwten met peul (Peul, Asperge-erwt, Suikererwt) is Signum toegelaten ter bestrijding van Sclerotinia. Maar behalve op Sclerotinia werkt Signum ook op Botrytis. Belangrijk is dat Signum vroeg wordt gespoten, vlak voor of in het witte knopstadium. Om Sclerotina goed te kunnen bestrijden is het belangrijk om diep onder in het gewas te komen. Gebruik daarom altijd een uitvloeier en voldoende water. Met Signum vóór in het schema legt u een uitstekende basis voor een gezond gewas met een hoge opbrengst.

Signum in boomkwekerij

Een paar jaar geleden is de toelating van Signum uitgebreid naar boomkwekerijgewassen en vaste planten. In deze teelten mag Signum twee keer per teelt worden toegepast. In deze siergewassen wordt Signum enorm gewaardeerd vanwege zijn zeer brede werking op schimmels. Met name op bladvlekkenziekten, zoals Cylindrocladium, is Signum zeer effectief werkzaam. Belangrijk blijft echter wel om Signum preventief toe te passen voor een goede werking.

Signum in glastuinbouw

Onder glas is Signum breed toegelaten, in zowel groente- als siergewassen. Naast de brede toelating, is Signum ook zeer breed werkzaam tegen schimmels onder glas. Belangrijke ziekten als botrytis, echte meeldauw, alternaria, sclerotinia en rhizoctonia worden effectief voorkomen bij een vroegtijdige inzet van Signum. Vrijwel geen ander middel heeft zo’n breed werkingsspectrum. Per teelt zijn meerdere toepassingen mogelijk, lees het etiket voor het exacte aantal toepassingen per teelt.

Algemene informatie

Productnaam Signum®
Formulering Water dispergeerbaar granulaat
Werkzame stoffen 6.7 % pyraclostrobin, 26.7 % boscalid
Etikettekst Etiket Signum
Veiligheidsinformatieblad VIB Signum

Signum is een preventief en systemisch werkend middel op basis van de werkzame stoffen boscalid en pyraclostrobin. Indien er geen ervaring is opgedaan met het middel in een bepaald gewas of ras, dient een proefbespuiting uitgevoerd te worden om de verdraagzaamheid van het gewas of ras te testen. De planten dienen tijdens de behandeling goed en volledig bevochtigd te worden.

Voor de onbedekte teelt van boomkwekerijgewassen, bloemisterijgewassen en vaste planten geldt dat de planten niet hoger mogen zijn dan 150 cm.


Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.


Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt en opkweek (waarbij in de opkweek de bomen > 150 cm) van kers, morel en pruim, op percelen die grenzen aan oppervlakte water alleen toegestaan vóór 1 mei met minstens één van de volgende dr iftreducerende maatregelen:

- in de eerst 20 meter grenzend aan het oppervlaktewater het middel verspoten wordt met een Venturidop, waar bij de laatste bomenrij éénzijdig in de richting van het perceel bespoten dient te worden.

-Wannerspuit met reflectiescherm en Venturidoppen (Lechler ID 90-015C).


Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt en opkweek (waarbij in de opkweek de bomen > 150 cm) van kers, morel en pruim op percelen die grenzen aan oppervlaktewater alleen toegestaan vanaf 1 mei met minstens één van de volgende driftreducerende maatregelen:

- er de combinatie is van een windhaag op de rand van het rijpad, waarbij de laatste bomenrij éénzijdig in de richting van het perceel bespoten dient te worden, of:

- in de eerst 20 meter grenzend aan het oppervlaktewater het middel verspoten wordt met een Venturidop, waarbij de laatste bomenrij éénzijdig in de richting van het perceel bespoten dient te worden.

- Wannerspuit met reflectiescherm en Venturidoppen (Lechler ID 90-015C).


Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de onbedekte teelt van crambe, daikon, aromatische kruid gewassen, rettich, rucola, veldsla, graszodenteelt en in greens van golfterreinen uitsluitend toegestaan wanneer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen.


Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten, amsoi, boerenkool, choisum, paksoi, comatsuna en Chinese kool uitsluitend toegestaan wanneer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen.


Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondgebonden, bedekte teelten in grondwaterbeschermingsgebieden.


Behandelde karwij en crambe niet voor menselijke en/of dierlijke productie bestemmen en/of in de handel brengen.

Informatie over gewassen en plagen

Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Vruchtrot 1,8 kg middel/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Alternariaziekte 0,2 kg middel/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Vruchtrot 1,8 kg middel/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Grauwe schimmel (botryotina fuckeliana) 0,75 kg middel/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Botrytis 0,1%
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Ringvlekkenziekte 1 kg middel/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Spikkelziekte (alternaria brassicae) 1 kg middel/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Vruchtrot 1,5 kg middel/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladvlekkenziekte (Septoria spp) 1,5 kg middel/ha
Bladvlekkenziekten (sclerotinia squamosa)
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Vruchtrot 1,8 kg middel/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Ringvlekkenziekte 1 kg middel/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Spikkelziekte (alternaria brassicae) 1 kg middel/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Echte meeldauw (erysiphe cichoracearum) 1,5 kg middel/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Meeldauw (hyaloperonospora camelinae)
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Dollar Spot
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Echte meeldauw (erysiphe pisi)
Sclerotinia
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Vruchtrot 1,8 kg middel/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Sneeuwschimmel
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Sclerotinia
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Meeldauw (hyaloperonospora camelinae)
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Valse Meeldauw (Myocentrospora Acerina)
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Vruchtrot 0,05%
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladvlekkenziekten (sclerotinia squamosa)
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Spikkelziekte (alternaria brassicae)
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Witte Roest 0,75 kg middel/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Spikkelziekte (alternaria brassicae)
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Spikkelziekte (alternaria brassicae) 1 kg middel/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Botrytis 0,1%
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Loofverbruining 0,75 kg middel/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Papiervlekkenziekte (phytophthora porri) 1,5 kg middel/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Vruchtrot 0,05%
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Grauwe schimmel (botryotina fuckeliana) 1,5 kg middel/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Grauwe schimmel (botryotina fuckeliana) 1,5 kg middel/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Witte Roest 0,75 kg middel/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Papiervlekkenziekte (phytophthora porri)
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Grauwe schimmel (botryotina fuckeliana) 1,5 kg/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Ringvlekkenziekte 1 kg middel/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Echte meeldauw (erysiphe betae) 1,5 kg middel/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Grauwe schimmel (botryotina fuckeliana)
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladvlekkenziekten (colletotrichum dematium) 1,5 kg middel/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Ringvlekkenziekte 1 kg middel/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Botrytis 0,1%
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Koprot
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Sclerotinia 1,5 kg middel/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Grauwe schimmel (botryotina fuckeliana) 1,5 kg middel/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Echte meeldauw (oidium lini)
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Loofverbruining 0,75 kg middel/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Spikkelziekte (alternaria brassicae) 0,75 kg middel/ha
Spikkelziekte (alternaria spp)
Top