BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Sepiret® Lemon

Hulpstof

Sepiret Lemon is een geurmaskeerder die toegevoegd kan worden aan stinkende stoffen om de geur wat aangenamer te maken voor gebruikers, omstanders en omwonenden.

Het is een raapzaadolie extract, die al jaren gebruikt wordt bij de zaadcoating. Het middel heeft vele toepassingsmogelijkheden. Het kan toegepast worden bij:

  • Bolontsmetting d.m.v. boldompeling, douchen of schuimen (afhankelijk van de te maskeren stank doseren met 0,1 tot 0,15%)
  • Onkruidbestrijding d.m.v. vóór opkomst bespuiting (afhankelijk van de te maskeren stank doseren met 0,15 tot 0,75 l/ha)

Sepiret Lemon is geregistreerd als ‘toevoegingsstof’ bij het CTGB. Binnenkort wordt uitbreiding van het etiket verwacht voor bredere toepassingsmogelijkheden.

Algemene informatie

Productnaam Sepiret® Lemon
Formulering
Werkzame stoffen
Etikettekst Etiket Sepiret Lemon
Veiligheidsinformatieblad VIB Sepiret Lemon

Informatie over gewassen en plagen

Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Overigen
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Overigen
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Overigen
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Overigen
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Overigen
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Overigen
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Overigen
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Overigen
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Overigen
Top