BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Nemasys® M

Natuurlijke vijanden

Nemasys M is een biologisch product ter bestrijding van Champignonmuggen.

Nemasys M bevat de insecten parasitaire aaltjes van de soort Steinernema feltiae. Deze parasitaire aaltjes zijn uitstekende bestrijders van de champignonmug (Lycoriella spp). De aaltjes in Nemasys M sporen de muggenlarven in de dekaarde actief op. Ze dringen de larven binnen en doden de muggenlarven.

Voordelen

  • Zeer sterke en vitale aaltjes
  • Zeer effectief tegen champignonmug
  • Lange duurwerking van zes weken
  • Geen resistentieontwikkeling
  • Geen residu
  • Veilig voor mens en champignon
  • Behoud van productiviteit en kwaliteit

Algemene informatie

Productnaam Nemasys® M
Formulering
Werkzame stoffen
Etikettekst Etiket Nemasys M
Veiligheidsinformatieblad

Informatie over gewassen en plagen

Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Champignonmuggen (lycoriella spp)
Top