BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Nemasys® L

Natuurlijke vijanden

Nemasys L is een biologisch product ter bestrijding van taxuskever en andere snuitkeversoorten.

Nemasys L bevat de insectenparasitaire aaltjes Steinernema kraussei. De aaltjes zoeken na toediening actief naar de prooi en dringen deze binnen via de natuurlijke openingen, waardoor de prooi wordt gedood. De dode larven kleuren geel. Nemasys L werkt vanaf 5°C.

Voordelen

  • Zeer sterke en vitale aaltjes
  • Zeer effectief tegen taxuskever en andere snuitkeversoorten
  • Lange duurwerking van zes weken
  • Geen resistentieontwikkeling
  • Gaat goed samen met biologie
  • Veilig voor mens en plantmateriaal
  • Geen groeiremming van gewas

Algemene informatie

Productnaam Nemasys® L
Formulering
Werkzame stoffen
Etikettekst Etiket Nemasys L
Veiligheidsinformatieblad

Informatie over gewassen en plagen

Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Coloradokever (larven)
Top