BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Nemasys® L

Nemasys L is een biologisch product ter bestrijding van taxuskever en andere snuitkeversoorten.

Nemasys L bevat de insectenparasitaire aaltjes Steinernema kraussei. De aaltjes zoeken na toediening actief naar de prooi en dringen deze binnen via de natuurlijke openingen, waardoor de prooi wordt gedood. De dode larven kleuren geel. Nemasys L werkt vanaf 5°C.

Voordelen

  • Zeer sterke en vitale aaltjes
  • Zeer effectief tegen taxuskever en andere snuitkeversoorten
  • Lange duurwerking van zes weken
  • Geen resistentieontwikkeling
  • Gaat goed samen met biologie
  • Veilig voor mens en plantmateriaal
  • Geen groeiremming van gewas

Details

Productnaam Nemasys® L

Groenteteelt (incl. glasgroente)

Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Coloradokever (larven)
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Coloradokever (larven)
Productnaam Nemasys® L
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Coloradokever (larven)
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Coloradokever (larven)
Etikettekst Etiket Nemasys L
Veiligheidsinformatieblad
Downloads Meer informatie Nemasys L
 BASF Agro NL

BASF Agro NL

Top