BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Meltatox®

Fungicide

Meltatox is uitsluitend toegestaan als schimmelbestrijdingsmiddel in de bedekte teelt van rozen.

Voordelen

  • Effectief tegen echte meeldauw
  • Werking preventief en curatief
  • Geeft behandelde bladeren een mooie glans

Algemene informatie

Productnaam Meltatox®
Formulering Emulgeerbaar concentraat
Werkzame stoffen 385 g/l dodemorf acetaat
Etikettekst Etiket Meltatox
Veiligheidsinformatieblad VIB Meltatox

Het middel werkt naast preventief ook enigermate curatief tegen echte meeldauw in rozen. Het verdient aanbeveling om eerst door een proefbespuiting vast te stellen of de te behandelen cultivar c.q. variëteit het middel verdraagt. Niet toepassen op Madelon en Dr. Verhage.

Informatie over gewassen en plagen

Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Echte meeldauw (Sphaerotheca pannosa) 0,25% (250 ml per 100 liter water) Zodra de eerste aantasting wordt waargenomen.
Top