W-nummer overzicht®

Dit overzicht is bedoeld om informatie te verschaffen over het verkopen en voorhanden mogen hebben van bepaalde verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen. Het geeft geen informatie over de toepassingsmogelijkheden door de eindverbruiker. Producten en W-nummers die niet meer worden vermeld komen niet meer in aanmerking voor uitverkoop of opgebruik. Vanaf 1 juni 2017 moeten producten die worden verkocht voorzien zijn van een etiket met CLP-classificatie.

W-nummer overzicht®

Dit overzicht is bedoeld om informatie te verschaffen over het verkopen en voorhanden mogen hebben van bepaalde verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen. Het geeft geen informatie over de toepassingsmogelijkheden door de eindverbruiker. Producten en W-nummers die niet meer worden vermeld komen niet meer in aanmerking voor uitverkoop of opgebruik. Vanaf 1 juni 2017 moeten producten die worden verkocht voorzien zijn van een etiket met CLP-classificatie.


Details

Algemene informatie

Productnaam W-nummer overzicht®

Algemene informatie

Productnaam W-nummer overzicht®

Waarom W-nummer overzicht®?

Eindgebruikers mogen producten die voorzien zijn van een etiket zonder CLP-classificatie wel opgebruiken.

  • W-nr: Het wijzigingsnr van de toelating.
  • “-“ geen W-nr toegekend
  • Uitverkoop: Datum waarop verpakkingen met het betreffende W-nr niet meer zijn toegelaten. Vanaf deze datum moet er een hoger W-nr op de verpakking staan of is het middel niet meer toegelaten. Als geen datum is vermeld kan de verpakking gedurende de toelating van het middel worden verkocht.
  • Opgebruik: Datum waarop een verpakking met het betreffende W-nr door de eindverbruiker niet meer voorhanden mag worden gehouden. Als geen datum is vermeld kan de verpakking gedurende de toelating van het middel voorhanden worden gehouden.

Top